AI OCH AUTOMATISERING

Sverige storsatsar på AI i Silicon Valley

Anna Lekvall är generalkonsul vid Sveriges nyöppnade generalkonsulat i San Francisco. En viktig roll för generalkonsulatet är att vara en mötesplats och att samordna arbetet inom Team Sweden, som består av olika myndigheter och organisationer på plats i Kalifornien och Silicon Valley. Bild: Margaretha Levander

Sverige storsatsar på att främja svenska företags innovationer och affärer i Silicon Valley. I februari invigs det nyöppnade generalkonsulatet i Kalifornien under ledning av Anna Lekvall. “Att bevaka tekniska innovationer som artificiell intelligens är en viktig del av vårt uppdrag”, säger hon i en intervju med TN.

Det nya svenska generalkonsulatet ligger på 13:e våningen på 595 Market Street i San Franciscos finanskvarter.

Generalkonsuln Anna Lekvall tar emot i ett konferensrum med stadens skyskrapor som en imponerande bakgrund.

Hon menar att det ökande intresset från svenskt näringsliv för den teknologiska utvecklingen gör Silicon Valley till en viktig hub för en handelsfrämjande myndighet.

– Därför var det naturligt att förlägga det nya generalkonsulatet här i San Francisco, säger hon.

Anna Lekvall ler åt beskrivningen att generalkonsulatets uppdrag är att "utfärda pass och bevaka AI", men nickar.

– Att bevaka tekniska innovationer som artificiell intelligens är definitivt en del av vårt uppdrag, men som jag ser det är AI inte ett område i sig utan snarare något som ingår i flera sektorer som är prioriterade, som den gröna omställningen och life science.

Anna Lekvall kommer själv närmast från en tjänst som generalkonsul i Mumbai i Indien. Hon ser likheterna mellan uppdragen:

– Förutsättningarna är annorlunda här, men det finns mycket innovationskraft i Indien och konsulatet har mycket kontakt och samarbeten med näringslivet, och grön omställning var en viktig fråga även i Indien.

Invigning av kronprinsparet

Det nya generalkonsulatet, som officiellt kommer att invigas i februari av det svenska kronprinsparet, ersätter det tidigare honorärkonsulatet.

Den senaste tiden har även övriga myndigheter i området stärkt upp verksamheten. Sveriges handelsattaché Vlad Månsson har flyttat från Chicago till San Francisco för att leda Business Swedens arbete på plats och Vinnova, som huserar på Stanford University i Palo Alto, har förstärkt myndigheten med ytterligare två tjänster.

Hur ser du på den nuvarande debatten om AI?

– I det långsiktiga perspektivet finns det en enorm potential för produktivitet och effektiviseringar men vi måste samtidigt diskutera riskerna och implementera viktiga policies. Det pågår mycket kunskapsinhämtning just nu, och en kollega beskrev det som att avmystifiera AI. Generalkonsulatet kan förhoppningsvis bidra genom att dela kunskap och underlätta för svenska aktörer att dra nytta av dessa möjligheter, säger Anna Lekvall.

En annan viktig roll för generalkonsulatet är att vara en mötesplats och att samordna arbetet inom ”Team Sweden”, som består av olika myndigheter och organisationer på plats.

”Vi kommer tillsammans med Team Sweden att arbeta aktivt och målinriktat för att främja svenska intressen och skapa möjligheter till samarbete och affärer.”

– Samarbetet fungerar redan utmärkt men som generalkonsulat, en representant för Sveriges regering, kan vi lyfta arbetet till en ny nivå och tillföra mer kraft, förklarar Anna Lekvall.

Hon tvekar dock när det gäller frågan om Team Sweden har fått starkare finansiella muskler:

– Generalkonsulatet har en viss budget för främjande verksamhet, men den är inte så omfattande, vad vi tillför är framförallt mer resurser i form av vårt team på plats.

Fokus på näringsliv och innovation

På frågan om hur svenska företag kommer att märka av det nya generalkonsulatet i Silicon Valley framhåller Anna Lekvall att det beror på deras syfte och mål.

– En stor skillnad med det nya generalkonsulatet jämfört med det tidigare honorärkonsulatet är att vi har ett tydligare fokus på näringsliv, främjande och innovation. Vi kommer tillsammans med Team Sweden att arbeta aktivt och målinriktat för att främja svenska intressen och skapa möjligheter till samarbete och affärer, säger hon.

Det finns ett aktivt svenskt näringsliv i Silicon Valley, och resten av Kalifornien. Svenskar i området har också höga positioner inom amerikanska techbolag, venture capital firmor och inom life science. Många svenska startupbolag kommer till området under en period för att söka kapital och kontakter.

Om intresset för AI kommer att skapa en ny våg av svenska företag som kommer till Silicon Valley är dock för tidigt att säga.

– Vi märker av att intresset är jättestort från svenskt näringsliv, men huruvida de etablerar sig här eller hittar andra former återstår att se, säger Anna Lekvall.

Hon menar att en av de främsta utmaningarna för det nya generalkonsulatet är förväntningarna.

– Det finns väldigt stort intresse för vad som pågår här i Silicon Valley men generalkonsulatet har begränsad kapacitet så vi kommer att behöva prioritera.

Vad tycker du personligen om att flytta till San Francisco?

– San Francisco är en rolig, charmig stad och det är en väldigt dynamisk region med en öppenhet som jag uppskattar. Dessutom är naturen helt fantastisk och underbar.

Nytt generalkonsulat för Kalifornien och Hawaii

Sveriges konsulat runt om i världen är antingen generalkonsulat, där avlönad personal anställd av UD arbetar, eller honorärkonsulat där personalen oftast inte får lön, eftersom det betraktas som ett hedersuppdrag som ofta utförs vid sidan om annat arbete.

Ansvarsområdet för det nya generalkonsulatet i San Francisco omfattar hela Kalifornien och Hawaii. Teamet består av sju personer vilket inkluderar personalen för den konsulära verksamheten.

I Silicon Valley finns ett flertal svenska myndigheter och organisationer representerade: UD, Vinnova, Business Sweden, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Wallenberg Foundation, The Swedish-American Chamber of Commerce, Nordic Innovation House.