KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Nya framsteg för fusionsenergin väcker hopp

Bild: Damien Jemison

Fusionstekniken gör nya framsteg i USA. Med hjälp av världens starkaste lasrar har forskare vid upprepade tillfällen gjort nettovinster i energi på drygt 1,8 megajoule, skriver GP.

Även om det var ett kort ögonblick och energin räcker till att värma ett tiotal vattenkannor har rekordresultatet om 3,88 megajoule (kontra en inmatning av drygt 2 megajoule) väckt stor tillförsikt hos forskare vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien.

Fusionstekniken, som till skillnad från kärnkraftens fissionsteknik, slår ihop atomer för att utvinna energi, är fortfarande i sin linda. Det kommer att kräva extremt höga temperaturer men när tekniken är utvecklad kan det leda till mindre mängd radioaktivt avfall.

Göteborgs-Posten: Hoppet om fusionskraft lever – nya framgångar i USA