KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Historiskt klimatavtal klubbat – ”Viktigt är att länderna får saker gjorda"

Klimat (TT)

En historisk överenskommelse har klubbats på klimatmötet COP 28 i Dubai. Det kan vara början på slutet för fossila bränslen, enligt EU:s klimatchef.

Jubel och applåder hörs i Dubai där FN:s klimatmöte klubbat en historisk överenskommelse – som för första gången nämner fossila bränslen som problemet bakom klimatförändringen.

Det kan vara början på slutet för fossila bränslen som olja, kol och naturgas, enligt EU:s klimatchef Wopke Hoekstra.

Omställning

Länderna uppmanas att bidra till en omställning från fossila bränslen i energisystemet så att världen kan nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Det ska ske på ett rättvist och ordnat sätt, en formulering som speglar de olika förutsättningar rika och fattigare länder har.

Texten understryker vikten av snabba åtgärder detta "avgörande" årtionde i kampen mot klimatförändringarna. Dessutom manas bland annat till en tredubbling av förnybar energikapacitet till 2030 och ökad takt i arbetet med att utveckla tekniska lösningar för avskiljning och lagring av koldioxid.

Det finns också referenser till fortsatt användning av "övergångsbränslen", ett kodord för fossil naturgas som orsakar utsläpp av koldioxid.

Ingen utfasning

Över hundra länder, däribland EU, har pressat på för ännu skarpare skrivningar om att helt fasa ut fossila bränslen. Det finns inte med i den nya texten.

Trots att fossila bränslen är den största boven bakom utsläppen som värmer planeten har tidigare klimatmöten bara kunnat enas om nedfasning av viss kolkraft. Så om alla fossila bränslen nämns i slutdokumentet från COP28 vore det ett stort steg – och något som alltså inte tidigare hänt trots 28 år av klimatkonferenser.

"Historiskt"

Världen har aldrig varit tydligare med vad som är huvudproblemet, enligt Norges miljöminister Espen Barth Eide som säger att formuleringen om omställning från fossila bränslen är "historisk".

Jean Su från Center for Biological Diversity ser dock en blandad kompott.

– Å ena sidan är det en bra signal att världen äntligen tar itu med fossila bränslen efter nästan tre decennier av att ha vägrat göra det. Å andra sidan innehåller texten kryphål som tillåter USA och andra fossilproducerande länder att fortsätta öka sin utvinning, säger hon.

COP28 skulle ha avslutats i tisdags, men det har varit en långdragen kamp om att hitta formuleringar som närmare 200 länder kan ställa sig bakom.

Beslut måste tas med konsensus bland fossilberoende ekonomier, rika utsläppare, sårbara önationer och utvecklingsländer som efterlyser ekonomiskt stöd för sin omställning.

Stora skiljelinjer

Ett utkast från i måndags fick bred kritik för att vara urvattnat och vagt när det gällde framtiden för fossila bränslen. Inte heller då fanns utfasning av olja, kol och naturgas med som alternativ.

2023 kommer att bli det varmaste året som hittills har uppmätts i världen och extremväder orsakar död och förödelse i klimatförändringens spår.

För att mildra de värsta effekterna måste de globala utsläppen halveras till 2030, men hittills fortsätter kurvorna att peka uppåt.

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, menar att det har blivit tydligt under COP28 att EU har tagit på sig ledartröjan i det globala klimatarbetet i och med Fit for 55.

– Man ska inte glömma bort att i detta har Sverige de allra mest ambitiösa åtagandena. Nu har vi ett historiskt avtal, men det är viktigt att det resulterar i konkret handling. Löften ger oss inte mer än kortsiktigt hopp om utsläppsminskningar, det viktiga är att länderna får saker gjorda i praktiken, säger han i en kommentar till TN.

Sofia Eriksson/TT

Maria Davidsson/TT

Fakta: FN:s klimatkonferens

TT

FN:s klimattoppmöten, COP, hålls på olika platser varje år. COP står för "Conference of the Parties" och syftar på parterna i FN:s klimatkonvention.

COP28 i hålls i Dubai i Förenade arabemiraten.

I Parisavtalet från 2015 enades de flesta av världens länder om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid. Det ska främst ske genom minskade utsläpp av växthusgaser.

I samband med COP28 avslutas den första globala översynen ("global stocktake") av hur ländernas insatser och åtaganden ligger till i förhållande till Parisavtalets mål. Det är en avstämning kring hur det går i kampen mot klimatförändringarna och visar att de globala utsläppen inte ligger i linje med vad som krävs för att leva upp till Parisavtalet. Tvärtom fortsätter utsläppen att öka och fönstret för att lyckas med att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader stängs snabbt.