AI OCH AUTOMATISERING

Sju av tio företag tänker satsa på AI – och öka lönsamheten

Genrebild. Bild: Mostphotos

Sju av tio företag uppger att det troligen kommer använda AI inom fem år, visar en ny undersökning.

En tredjedel av företagen bedömer också att en integrering av tekniken skulle öka deras lönsamhet, framgår av undersökningen från Svea Bank.

I dagsläget har 10 procent av företagen tagit in AI i sin verksamhet. Undersökningen visar att andelen kan komma att växa snabbt närmsta åren. Nästan sju av tio, 66 procent, uppger att det är ganska eller mycket sannolikt att tekniken kommer användas i verksamheten inom fem år.

– Undersökningen visar att vi ser ut att stå inför ett teknikskifte. Många företagare gör en koppling mellan AI och ökad lönsamhet, det visar en hög tilltro på att tekniken gör skillnad. Förmodligen kommer vi de närmsta åren se flera branscher förändras. Både när det kommer affärsmodeller, efterfrågad kompetens och organisation, säger Emma Lindgren, expert på digitalisering och konsumtion på Svea Bank, i ett uttalande.