DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Så mycket bidrar techbranschen med till svenska ekonomin

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige och Christina Ramm-Ericson, chefsekonom på TechSverige. /Pressbilder

Techbranschens bidrag till den svensk ekonomin når nya rekordnivåer, visar en ny rapport.

Rapporten kommer från TechSverige och enligt den nådde branschens omsättning förra året över 1 000 miljarder kronor och bidraget till BNP blev 350 miljarder kronor. Det överstiger det samlade BNP-bidraget från den traditionella basindustrin och innebär skatteintäkter för staten på över 150 miljarder kronor, vilket är mer än statens utgifter för försvar och rättsväsende tillsammans.

Techbranschen skapar också många jobb. Sedan 2020 har 33 000 nya techjobb skapats och under det andra kvartalet i år sysselsatte branschen drygt 265 000 personer.

– Tech har inte bara stor betydelse för Sveriges ekonomi utan är också en underliggande förutsättning för andra branschers innovations- och konkurrenskraft och för den offentliga sektorns utveckling, säger Christina Ramm-Ericson, chefsekonom på TechSverige, i en kommentar.

Trots den positiva utvecklingen i Sverige finns utmaningar när den globala techkonkurrensen hårdnar.

– Sverige behöver en ny stark techpolitik för att säkra vår långsiktiga position som ledande technation med framgångsrika företag som skapar jobb, ekonomisk tillväxt, klimatanpassning och välfärd, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige, i en kommentar.

PM: Techbranschens bidrag till svensk ekonomi når nya toppnivåer