DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Sex av tio skogsägare nöjda med lönsamheten

Skogsområde utanför Fagersta i Västmanland. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Ekonomi (TT)

Konjunkturen och ränteläget har inte satt några större spår inom skogsbruket. Sex av tio skogsägare uppger att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god – den högsta nivån på ett decennium.

I den senaste upplagan av Skogsbarometern som ges ut av Swedbank och Sparbankerna tillsammans med Ludvig & Co (tidigare LRF konsult) ställs bland annat frågan om lönsamhet. Jämfört med förra årets barometer är nu ökningen 15 indexenheter gällande hur många som ser en positiv lönsamhetsutveckling.

"Skogsägarna gynnas av den höga efterfrågan av timmer och trots ett tuffare marknadsläge ökar deras upplevda lönsamhet", säger Filip Olsson, skog- och lantbruksansvarig på Ludvig & Co i ett pressmeddelande.

Samtidigt uppger en av tre tillfrågade att man planerar en förändring gällande sitt ägande. Merparten av dessa överlåtelser planeras att ske inom släkten.

"Ett ränteläge som ligger högre än genomsnittet för de senaste tio åren och stigande skogsmarkspriser ökar kostnaderna för yngre och nya skogsägare, något som påverkar och försvårar planerade ägarförändringar och överlåtelser", säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

Till grund för årets rapport ligger en undersökning som omfattar 750 skogsägare.