SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Svenska innovationer går framåt – trots krisen

Richard Österberg Bild: Pressbild

Under 2022 omsatte den svenska innovationssektorn 126 miljarder kronor. Det är en ökning med fem procent jämfört med året innan, skriver Innovationsföretagen i ett pressmeddelande.

– Innovationssektorn spelar en avgörande roll som tillväxtmotor för svensk ekonomi. Det är tydligt att sektorn har god anpassningsförmåga och att den, trots det osäkra omvärldsläget, fortsätter att expandera och bidra till svensk ekonomi och en hållbar samhällsutveckling, säger Richard Österberg, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen, i pressmeddelandet.

Enligt Branschrapporten, Innovationsföretagens sammanställning av utvecklingen i arkitekt-, teknikkonsult-, industrikonsult- och techkonsultbranscherna, expanderade industri- och techkonsultföretagen kraftigt under 2022. Det innebär en omsättningstillväxt på elva procent.

Lika bra gick det inte för arkitektföretagen, som mot slutet av året drabbades av att fastighetsinvesteringarna avtog.

– 2022 kan ses som något av ett mellanår, efter pandemin och före den lågkonjunktur som vi nu under 2023 befinner oss i. Det finns anledning att tro att siffrorna i nästa rapport kommer att se betydligt sämre ut, säger Richard Österberg.

Pressmeddelande: En innovationssektor i tillväxt trots försämrat omvärldsläge