ELKRISEN

EU:s vändning – ny allians ska få fart på kärnkraften: ”Viktig roll i Sverige”

EU:s kommissionär för energi, Kadri Simson, till vänster, välkomnar kärnkraften inom EU. Michelle Tun von Gyllenpalm, expert på energipolicy hos Svenskt Näringsliv, menar att satsningen är helt rätt: ”Det här är första gången, så länge jag känner till i alla fall, som Kommissionen har uttalat sig så positivt om kärnkraft”, säger hon. Bild: Ng Han Guan/Pressbild

De senaste decennierna har EU:s politik främst inriktats mot förnybart. Men vändningen är nu tydlig. Alla fossilfria kraftslag ska in i värmen. ”Kärnkraftsteknologier kommer att spela en viktig roll för EU:s energiomställning”, säger EU:s kommissionär för energi Kadri Simson.

Det var i sitt öppningstal under måndagen som EU:s kommissionär för energi, Estlands Kadri Simson, talade varmt om kärnkraft, särskilt SMR i EU. De senaste decennierna har EU:s energipolitik främst präglats av förnybara energikällor. Detta ligger så klart också kvar, med skillnaden är att kärnkraften på ett tydligare sätt nu tycks tas in i värmen.

– En framgångsrik utbyggnad av SMR:er under det kommande decenniet kommer att vara en viktig milstolpe på vår väg mot klimatneutralitet till 2050, sa hon och fortsatte:

– Jag är övertygad om att EU kan ha en ledande roll när det gäller att uppnå teknisk mognad för SMR. För mig betyder det att de första SMR:erna måste anslutas till det europeiska elnätet senast inom ett decennium. Detta måste vara vårt mål.

Uttalandena följdes upp av ytterligare kärnkraftsvurm dagen efter. Förutom elektricitet noterade hon även de små modulära reaktorernas potential att tillverka andra energiprodukter, som exempelvis industriell värme, fjärrvärme och vätgas samt hjälpa till att snabba på omställningen även för förnybara källor.

– Så det finns potential för att påskynda penetrationen av förnybara energikällor och minska koldioxidutsläppen i sektorer som är svåra att minska, sa hon.

Talet rundades av med slutklämmen:

– Mina damer och herrar, mitt budskap i dag är tydligt. Kärnkraftsteknologier kommer att spela en viktig roll för EU:s energiomställning fram till 2050 och även därefter.

Rolls-Royce, GE Hitachi och Nuscale Powers SMR:er. Bild: Pressbilder

Svenskt Näringsliv välkomnar satsningen

Michelle Tun von Gyllenpalm, expert på Energipolicy hos Svenskt Näringsliv är mycket nöjd med det tydliga ställningstagandet från EU.

– Det här är första gången, så länge jag känner till i alla fall, som Kommissionen har uttalat sig så positivt om kärnkraft. När jag jobbade i Bryssel 2008 gick det knappt att prata om kärnkraft, säger hon till Tidningen Näringslivet.

Att EU nu också väljer att skapa en industriell allians för SMR är en mycket positiv nyhet, menar hon. Hon tror att samarbetet kan hjälpa till med flera av de stora knäckfrågorna för tekniken, exempelvis gemensam licensering.

Det finns en uppsjö av olika små modulära reaktorer i olika stadier i utvecklingen och om länderna inom EU kan hjälpas åt att licensera dem tillsammans kan det både påskynda uppbyggnaden och göra tekniken billigare.

– Det är en knäckfråga för SMR, men det är också viktigt att det inte blir protektionistiskt. Det får inte bli så att bara reaktorer inom EU, exempelvis franska Nuward, omfattas av detta. Exempelvis ligger både Kanada, USA och Storbritannien långt från när det gäller SMR-projekt, säger Michelle Tun von Gyllenplam.

Kan bli huggsexa om tekniken

Gemensam licensering kan också öka incitamenten för tillverkarna, exempelvis Ge Hitachi, Rolls-Royce SMR, NuScale Power med flera, att välja Europa framför andra intressanta marknader. Stora delar av världen, både utanför Europa och i Europa vill nu satsa på SMR och det är knappast någon vild gissning att det kan bli huggsexa om kompetens och hårdvara i det tidiga skedet. Till och med i vattenkraftslandet Norge pressar industrin, med Norsk Kjernekraft i spetsen, på för att få upp reaktorer.

– Det är viktigt att vara på tårna och att inte stöta bort viktiga investeringar som kan hjälpa till att ta ned elpriserna, öka konkurrenskraften och hjälpa till att uppnå klimatmålen. Kärnkraften har en viktig roll att spela i klimatomställningen och i Sverige och EU vill vi ligga långt fram, säger Michelle Tun von Gyllenpalm.

Andra saker som industrialliansen för SMR kan titta på är vad länderna tillsammans kan göra för att underlätta finansiering och att snabba på tillståndsprocesser och uppbyggnad.

– Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten skulle exempelvis kunna samarbeta bilateralt med andra länders myndigheter ännu mer för att bygga upp en gemensam kompetens. När nybyggnationen kommer i gång i Europa så bör vi underlätta för erfarenhetsutbyte och kompetensdelning mellan projekt också. De som är med och bygger kan bli lite som den nya tidens rallare. Man kan samarbeta och bygga i flera länder. Det kan kapa kostnader och öka kunskapsöverföringen.

Fördelarna med SMR/MMR

Skalbarhet: Eftersom reaktorerna är mindre kan delarna i reaktorn tillverkas i fabrik och sedan sättas ihop på löpande band för att sedan transporteras ut i vanliga containerlösningar, vilket kan minska kostnaderna.

Säkrare: Små modulära reaktorer, särskilt generation 4, har ofta passiva säkerhetssystem. På grund av sin mindre storlek och dessa säkerhetssystem minskar behovet av säkerhetsavstånd vilket innebär att reaktorerna kan placeras närmare förbrukaren, inne i städer, intill fabriker och liknande. Därmed kan de användas till exempelvis fjärrvärme.

Smidigare att integrera i elsystemet: Kärnkraft är planerbar baskraft, men ett stort kärnkraftverk kan också sätta stor press på balansansvarig elsystemoperatör eftersom mycket kraft försvinner vid exempelvis snabbstopp. SMR/MMR är snabbare på att upp- och nedreglera samtidigt som effektförlust vid ett avbrott i en enskild reaktor blir mindre. På så sätt kan SMR:er användas som strategiska tryckpunkter i elnätet.

Mindre bränslebehov: Många små reaktorer laddas med bränsle för hela sin livstid redan i produktionsstadiet, exempelvis 30 år, vilket kan öka säkerheten och minska kostnader.

Termisk effekt särskilt intressant: Den elektriska effekten i ett kärnkraftverk är normalt 40 procent av den termiska effekten. Det finns stor potential med att använda värmen direkt i en mängd olika industriella processer. Allt från metallurgi till produktion av speciella insatsvaror, bränslen och kemikalier.

Användning i eländig terräng: Eftersom en SMR/MMR är lätta att transportera, installera och varken behöver tillgång till syre eller vatten kan de placeras i eländig terräng, som intill avlägsna gruvor, på svåråtkomliga öar, mitt ute i öknen eller till och med vid baser på andra planeter.