BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Nya siffror: Fler än varannan företagare oroar sig för företagskapningar

Fredrik Erfelt, Stockholms Handelskammare Bild: Josefine Backstrom

Brottsutvecklingen påverkar företagen. I en ny undersökning från Stockholms Handelskammare säger 55 procent av de tillfrågade företagen att de oroar sig för företagskapningar. Fyra av tio har redan utsatts för brott.

De kapningar som företagarna oroar sig för är ID-kapningar och olovliga övertaganden av företagen. Den undersökning som Stockholm Handelskammare har gjort i samarbete med Demoskop visar också att vart tionde företag har utsatts för otillåten påverkan.

– Sverige och det svenska näringslivet ligger långt fram i digitalisering. Samtidigt är vi sårbara när det kommer till cybersäkerhet. Och det här gapet skapar en oro för attacker och andra IT-brott, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

De företagare som Handelskammaren upplever att kriminaliteten i Stockholms- och Uppsala-området har ökat kraftigt de senaste fem åren.

– I media rapporteras det om sprängningar, skjutningar och brandattacker varje dag. Men kriminaliteten som drabbar näringslivet flyger under radarn, trots att den är omfattade, välorganiserad och i förlängningen systemhotande. Dessutom finansierar den de kriminella nätverken, säger Fredrik Erfelt.

Pressmeddelande: Över hälften av företagsledarna oroas över företagskapningar och 4 av 10 har redan utsatts för ett brott