ELKRISEN

SCA bygger egen vindpark i Jämtland för att säkra el

SCA bygger en egen vindpark i Jämtland för att öka sin självförsörjningsgrad av el. Bolaget blir därmed helt självförsörjande på elektricitet.

Skogsbolaget SCA vill säkra tillförseln av elektricitet till sin industri genom att köpa ett vindkraftsprojekt som ligger på SCA:s mark i Bräcke kommun i Jämtlands län. Bygget beräknas dra igång i november i år och driften i början av 2026.

Enligt ett pressmeddelande ligger köpet i linje med bolagets vindkraftsstrategi som innebär utarrendering av mark till vindkraftsoperatörer och drift av egna vindparker. Tillsammans med sin nuvarande produktion av elektricitet innebär den nya parken att SCA blir helt självförsörjande på elektricitet.

PM: SCA bygger ny vindpark och ökar självförsörjningsgraden av elektricitet