KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Betongbranschen: Vi har halverat vår klimatpåverkan

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong. Bild: Pressbild

2018 satte Svensk Betong upp en färdplan med målsättningen att man senast 2023 skulle ha halverat klimatpåverkan för betong till husbyggnation. Nu är det målet uppfyllt.

– För fem år sedan utlovade vi att det skulle vara möjligt att nå halverad klimatpåverkan för betong till husbyggnation till 2023. Nu kan vi visa att betongbranschen uppnått delmålet att tillverka betong med halverat klimatutsläpp. Men inte bara för betong till husbyggnad, det kan även uppnås i vissa anläggningskonstruktioner, säger Malin Löfsjögård, VD på Svensk Betong, i ett pressmeddelande.

Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft betongbranschen har även en målsättning att all betong ska vara klimatneutral 2045.

Svensk Betong: Färdplanen visar – Svensk Betongs medlemmar klarar klimatmål