AI OCH AUTOMATISERING

Undersökning: Fler svenska företag ser nyttan med AI

Bild: Mostphotos

På fyra år har fler svenska företag blivit välvilligt inställda till AI, visar en Novusundersökning beställd av Svea Bank.

Nu överväger mer än var tredje företag att integrera AI i sin verksamhet. En betydande ökning jämfört med 2019 då andelen var endast 18 procent.

Däremot förbli en tredjedel fortfarande skeptiska och oroar sig över säkerhetsrisker. 25 procent ser också risken med att tekniken kan skapa ett opersonligt kundbemötande medan 18 procent anser att kostnaderna att implementera AI är för höga.

Av de företag som inte väljer att integrera AI menar 19 procent att de saknar den kompetens som krävs, klart fler än 10 procent 2019.

– Det framgår tydligt i vår undersökning att fler företag nu börjat inse vikten av att integrera AI-teknik i verksamheten för att förbli konkurrenskraftiga. Att utbilda sig och utforska mer av vad den nya tekniken har att erbjuda kan vara en viktig och direkt nödvändig investering för många bolag, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Bank i ett pressmeddelande.