DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

100 företagsbesök på en dag – ”Nyckelfaktor”

Joakim Ljungqvist, näringslivschef Norrköpings kommun. Bild: Norrköpings kommun

Norrköping tar nya steg för ett bättre företagsklimat. I slutet av september genomför kommunfullmäktige ett hundratal företagsbesök. En halvdag i fullmäktige avsätts för att förbättra dialogen med det lokala näringslivet. De förtroendevalda paras ihop med en tjänsteperson och två och två genomför man 1-2 besök under en förmiddag.

– Dialog har visat sig vara en av nyckelfaktorerna för ett bra företagsklimat, därför vill vi ta ett initiativ som bidrar ökad dialog mellan oss inom kommunen och våra lokala näringsliv. Ambitionen är att flera av våra förtroendevalda och tjänstemän ska få träffas kommunens företag på plats och få en värdefull inblick i vardagen. säger Joakim Ljungqvist, näringslivsdirektör i Norrköping.

Bättre dialog mellan kommunen och företagen och en ökad förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare var två av de åtgärder företagen i Norrköping prioriterat högst i de senaste årens enkäter om företagsklimatet. Även om företagen i årets enkät gav ett betydligt bättre omdöme om dialogen med kommunen har Norrköping en bit kvar upp till Sverigesnittet. Förhoppningen är att den nya satsningen ska leda till en bättre dialog och fler konkreta åtgärder för ett bättre företagsklimat.

Inför besöken har näringslivsavdelningen tagit fram en samtalsmetodik med konkreta frågor för att hämta in företagens synpunkter.

– Samtalspunkter vi vill lyfta är till exempel hur vi tillsammans kan göra Norrköping ännu bättre, vilka insatser vi verkligen behöver fokusera på och om det är några specifika punkter man upplever som vi inom kommunen kan vidta för att förbättra vårt företagsklimat, säger Joakim Ljungqvist.

De synpunkter och medskick politiker och tjänstemän får ska sedan sammanställas av näringslivsavdelningen och följa med i utvecklingen av näringslivsarbetet framåt.

– Det är precis så här kommunernas systematiska förbättringsarbete borde se ut. Fler kommuner borde göra som Norrköping. Bara genom en nära dialog med företagen kan man identifiera vilka åtgärder som krävs för att förbättra förutsättningarna att driva företag och prioritera genomförandet, säger Johan Gustafsson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland.

Ett bra sätt att ta sig an arbetet är att sortera olika aktiviteter i olika grupper, för att sedan prioritera aktiviteter inom respektive grupp. Då kan man säkerställa att man inte bara prioriterar snabba och enkla åtgärder, utan också lägger upp en plan för hur mer komplexa åtgärder kan genomföras.

Åtgärder kan till exempel prioriteras in som snabba åtgärder, som att ändra en informationstext på en hemsida eller utforma blanketter på ett bättre sätt. Mer komplexa åtgärder som tar längre tid och kräver mer resurser, som till exempel attityder, tillståndsprocesser eller förändringar inom yrkesvux. Eller varför inte åtgärder som helt eller delvis ligger utanför kommunens kontroll och kräver samarbete med andra, som större infrastruktursatsningar där åtgärderna snarare handlar om att påverka andra beslutsfattare.

I början av året presenterade Norrköping ”Handslaget”, ett koncept för att förbättra företagsklimatet och tydliggöra förväntningarna på och mellan kommun och näringsliv. Tre symboliska handslag mellan kommun och näringsliv ska ge mer serviceinriktad myndighetsutövning, bättre dialog med företagen och öka Norrköpings attraktionskraft.