DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Bild: Johanna Norin/TT

Bolidens vd: Gruvan nödvändig för grön omställning

Mikael Staffas är gruvföretaget Bolidens frispråkiga vd. I en intervju med Di Weekend berättar han om gruvans roll i den gröna omställningen.

Elektrifieringen av samhället är viktig, menar Mikael Staffas, och går inte att genomföra utan de svenska gruvorna. Brytningen av koppar, nickel och kobolt är grundläggandet av framställandet av elbilar, exempelvis. Men tyvärr bryts det inte nog i Europa och Sverige importerar mycket.

Att det finns mer att utvinna i den svenska berggrunden än vad det görs idag är Mikael Staffas säker på. Men vad som står i vägen är svårigheten att leta efter metallerna och myndigheternas långsamma handläggning av tillstånd.

– Vi producerar det som alla andra behöver, vi gör det på ett väldigt bra sätt och vi har dessutom en mycket ambitiös plan för att göra det ännu bättre. Ändå har politiken svårt att hantera och ta till sig gruv- och tillståndsfrågan. Det blir bara jobbigt, säger Mikael Staffas till Di.

Di: ”Hela tillståndsprocessen har gått i stå”