SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Svenska superdatorer kan hjälpa industrin

Arkivbild Bild: Susanne Lindholm / TT

Två av världens främsta superdatorer kan hjälpa industrin forska om avancerad flödesmekanik. Det handlar om datorn Dardel på KTH och datorn Arrhenius som snart finns på Linköpings Universitet. Det rapporterar NyTeknik.

Både forskargrupper och industrin kan ansöka om tid på Dardel och på Arrhenius. Vid KTH genomför bland annat Scania beräkningar för diverse projekt.

– Vi har finansierat en del av maskinen själva för att kunna sälja den tiden. Det är inte Naiss som säljer till industrin, utan det är universiteten själva. Vi säljer också till småföretag, till exempel konsultföretag som då slipper ha egna resurser allokerade. Där är det väldigt mycket inom just flödesmekaniken, som är industriellt viktig för bland annat biltillverkare och tillverkare av vindkraftverk, säger Gert Svensson, Gert Svensson som är vice föreståndare för Parallelldatorcentrum på KTH, till NyTeknik.

NyTeknik: Nya svenska superdatorerna ska göra avancerad forskning möjlig