DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Regeringen föreslår sänkt skatt på drivmedel

Oscar Sjöstedt (SD) och energi och näringsminister Ebba Busch (KD) presenterar förslag om sänkt skatt på bensin och diesel från 2024. Bild: Claudio Bresciani / TT

Regeringen vill sänka skatten på bensin med 1:64 kronor per liter 2024. Dieselskatten sänks med 43 öre per liter. ”Skiva för skiva levererar vi på vallöftet om rimligare drivmedelspriser”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Ebba Busch (KD) framhåller att drivmedelspriserna gått upp, och kallar nyheten "viktig, nödvändig och efterlängtad".

– Vi vet att det är väldigt tungt för många familjer just nu, säger hon på en pressträff.

Skatten på bensin sänks 2024 med 1:64 kronor per liter.

Skattesänkningen består av två delar, dels stoppas den automatiska indexeringen av bensinskatten, dels sänks skatten med ytterligare 0,75 öre per liter.

Når EU:s miniminivå

Dieselskatten sänks med med något mindre, 43 öre. Det hänger samman med att regeringen från årsskiftet räknar med att sänka reduktionsplikten på bensin och diesel till sex procent, något som väntas få störst effekt på dieselpriset.

Men sänkningen med 43 öre innebär också att man når EU:s miniminivå, säger Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för SD.

– Det är så långt vi kan komma med de två verktygen, reduktionsplikt och skatt, säger han.

Regeringen och SD är även överens om fortsatt sänkt skatt på jordbruksdiesel.

– Även skatten på jordbruksdiesel går ner till EU:s absoluta miniminivå. Syftet är att stärka konkurrenskraften för svenska bönder, säger Sjöstedt.

Totalt kostar skattesänkningen av bränsleskatterna staten 6,48 miljarder 2024, uppger Sjöstedt.

Blev bara 14 öre

I förra årets budget var sänkt skatt på bensin och diesel den enskilt största posten i reformutrymmet. Kostnaden landade då på 6,7 miljarder kronor, vilket finansminister Elisabeth Svantesson (M) påstod skulle ge en krona lägre pris per liter.

Men det synliga resultatet för den som tankar blev 14 öre mindre för en liter bensin och 40 öre för dieseln.

Det var också långt från vallöftena från framför allt M, KD och SD, som handlade om snabba sänkningar på runt 5-6 kronor litern för bensin och uppåt 10 kronor för diesel.

Busch hävdar att man nu är på väg att uppfylla sina löften.

– För KD:s del pratade vi om exakt sex procent i reduktionspliktsnivå, det är den lägsta nivån vi bedömt att det går att pressa ner den till, det är också det vi levererar på nu, säger hon.

– Inget av våra partier fick egen majoritet och det betyder att man kan inte få genomslag för 100 procent av sin politik, utan man får förhandla och kompromissa sig fram, säger Sjöstedt.

Faktorer påverkar

Bensinpriset påverkas också av faktorer som är svåra att styra, som kronkursen, världsmarknadspriserna och krig.

TT: Hur säkra är ni på att skattesänkningen verkligen kommer att få effekt?

– Självklart kan det hända något i omvärlden som neutraliserar effekten av en skattesänkning, men det kan lika gärna hända något som förstärker effekten. Skillnaden om vi sänker skatten är att skatten blir lägre, allt annat lika, säger Sjöstedt.

Regeringen och SD medger också att det finns en risk att bensinbolagen utnyttjar utrymmet för att höja sina egna marginaler.

– De bolag som nu nyttjar ett otroligt tufft läge kommer att bli svaret skyldig till konsumenterna om man försöker skära emellan. Använd konsumentmakten, säger Busch.