JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Nya siffror: Sverige sämst på kvinnors företagande – ”Pinsamt”

Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen Allbright Bild: Veronica Johansson/SvD/TT

Drygt en fjärdedel av Sveriges företagare är kvinnor, vilket är betydligt lägre än EU-snittet. ”Vi behöver göra mer för att kvinnor ska kunna starta och driva bolag på samma premisser som män”, säger Amanda Lundeteg, vd på Allbright, till TN.

Sverige brukar ofta beskrivas som ett land som ligger långt fram när det gäller jämställdhetsarbetet på arbetsmarknaden och i näringslivet. Och visst det finns gott om positiva tecken. Siffror från Svenskt Näringsliv visar att andelen kvinnor som är chefer bland medlemsföretagen har mer än fördubblats under de tjugo åren.

Dessutom visar siffror från Tillväxtanalys, som TT tagit del av, att företag som drivs av kvinnor går mer sällan i konkurs än företag som drivs av män.

Men när det gäller antalet kvinnor som driver företag har utvecklingen nästan stått still sedan mitten av 1990-talet.

Regeringen vill stärka kvinnors företagande

Drygt en fjärdedel av Sveriges företagare är kvinnor, vilket är betydligt lägre än EU-snittet på 33 procent. Enbart Slovakien, Irland, Malta och Rumänien ligger efter Sverige, enligt statistik från Eurostat. I länder som Luxemburg, Litauen, Lettland och Cypern är andelen kvinnor bland företagare över 40 procent.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). Bild: Oscar Olsson/TT

Problematiken har diskuterats under en längre tid och regeringen har bett Tillväxtverket att se över hur kvinnors företagande i Sverige kan stärkas.

– För att verkligen utnyttja potentialen i att fler kvinnor driver och äger företag finns mycket att göra på området och vi behöver vi få ett helhetsgrepp för att göra ett omtag, för att satsa på de insatser som verkligen fungerar, sa näringsminister Ebba Busch (KD) till Dagens Industri i mars.

”Det är pinsamt att vi ligger i botten.”

Stiftelsen Allbright arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner och för att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder.

– Det är pinsamt att vi ligger i botten med tanke på att Sverige betraktas som förebild internationellt när det gäller jämställdhet och kvinnors möjligheter. Vi behöver göra mer för att kvinnor ska kunna starta och driva bolag på samma premisser som män, säger Amanda Lundeteg, vd på Allbright, till Tidningen Näringslivet.

Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen Allbright Bild: Veronica Johansson/SvD/TT

Hon fortsätter:

– Rapporter har visat att stereotyper och normer om kvinnors och mäns förmåga att driva företag styr vem som får finansiering. Företagande män lovordades för samma saker som kvinnor kritiseras för. Bilden av mannen som spännande entreprenör är fortfarande starkt rotad, och äldre män som investerar satsar gärna på yngre mäns idéer.

Efterfrågar flera åtgärder

Rädslan för att misslyckas är en faktor till att läget ser ut som det gör, enligt Anders Broström, vd på Entreprenörskapsforum. Tre av fem män anser sig ha kunskap och förmåga att starta företag, medan enbart två av fem kvinnor säger samma sak om sig själva.

– Vi har stora könsskillnader i synen på den egna förmågan. Men de företag som startas av kvinnor är minst lika innovations– och exportinriktade som företag som startas av män, sa han till TN i mars.

Isabelle Galte Schermer, jämställdhetsexpert på Svenskt Näringsliv. Bild: STEFAN TELL

En annan anledning kan handla om synen på anställning gentemot företagande.

– Många föredrar en anställning framför företagande. Sedan kanske kvinnliga förebilder inte lyfts fram, säger Pernilla Norlin, samhällspolitisk chef på Företagarna, till TT.

Amanda Lundeteg, vd på Allbright, efterfrågar en rad åtgärder för att vända på utvecklingen.

– Systemen som gynnar män har fått frodas under för lång tid och därför behövs det riktade insatser som främjar kvinnors företagande. Mer kapital till kvinnors idéer helt enkelt. Men vi behöver även komma till rätta med det ojämna uttaget av föräldraledighet, den könsuppdelade arbetsmarknaden, och kvinnors lägre inkomster, för att kvinnor också ska kunna satsa på företagande, säger hon.

Nytt samarbete ska möta problematiken

Svenskt Näringsliv har inlett ett samarbete med Entreprenörskapsforum för att ta tag i frågan. Arbetet ska granska kvinnors och mäns företag och attityder till att driva företag.

– När vi väl har faktaunderlaget kan vi börja diskutera orsaker, hinder, lösningar så att vi kan få en positiv utveckling av kvinnors företagande framöver, säger Isabelle Galte Schermer, jämställdhetsexpert på Svenskt Näringsliv, till TN för en tid sen.