SVERIGES ENTREPRENÖRER

Sverige sticker ut – få kvinnor driver eget

Andelen kvinnor som driver eget företag har ökat i Sverige de senaste decennierna. Men jämfört med andra EU-länder hamnar Sverige långt ned på listan. Arkivbild. Bild: LEIF R JANSSON / TT

Företag (TT)

Kvinnor startade hälften så många företag som män förra året. Sverige hamnar också i bottenligan i EU när det gäller andel kvinnor som driver eget företag.

Sverige utmärker sig som en av de sämsta i klassen när det gäller andel kvinnor som driver företag. Medan EU-snittet ligger på över 33 procent, är endast drygt en fjärdedel av Sveriges företagare kvinnor.

Bara i fyra övriga EU-länder är andelen lägre: Slovakien, Irland, Malta och Rumänien, visar siffror från Eurostat.

Varför hamnar Sverige, som inte sällan yvs över att vara i framkant på området jämställdhet, på en jumboplats när det gäller andelen företagare som är kvinnor?

Enligt Pernilla Norlin, samhällspolitisk chef på Företagarna, beror det på en mängd faktorer, bland annat på den anställningsnorm som råder i Sverige.

– Många föredrar en anställning framför företagande. Sedan kanske kvinnliga förebilder inte lyfts fram, säger hon till TT.

Får mindre riskkapital

Kvinnor är dessutom ofta verksamma i branscher med lite lägre marginaler, som HR och konsumentnära tjänster, resonerar hon, medan det större kapitalet ännu finns inom teknikintensiva branscher.

– Kapitalet styrs till de branscher där det finns möjlighet att skala upp verksamhet. Men långivare och finansiärer borde vidga perspektiven för branscher där de kanske inte tror det går att skala upp, som vård eller HR, säger Pernilla Norlin.

I dag går endast 0,5 procent av det svenska riskkapitalet till företag som grundats av kvinnor. Färre kvinnor än män finansierar dessutom uppstart och tillväxt av sina bolag genom lån.

– Kvinnor kanske inte efterfrågar lika mycket kapital som män. Men man behöver kapital för att kunna driva sina bolag, få dem att växa och inte gå miste om tillväxt och innovation, säger Pernilla Norlin, och framhåller att valet av utbildning även spelar stor roll för framtiden som egen företagare.

– Den som utbildar sig till exempelvis undersköterska kanske har lite svårare att starta eget företag, säger hon.

TT: Å andra sidan är väl efterfrågan på just vård väldigt stark?

– Ja, men då ska inte företagsamhet inom välfärdssektorerna ifrågasättas, säger Pernilla Norlin.

Mer sällan konkurs

Under fjolåret startades 29 555 nya företag i Sverige av kvinnor och mer än dubbelt så många, 64 243 bolag, av män. Samtidigt visar uppgifter från Tillväxtanalys som TT har tagit del av att företag som drivs av kvinnor mer sällan går i konkurs.

– En tänkbar förklaring kan vara att kvinnor generellt är mindre riskbenägna än män och därmed löper mindre risk att hamna i obestånd, säger Pernilla Norlin.

Ebba Blume/TT

Fakta

Andel kvinnor bland företagare 15–74 år i EU:

1. Luxemburg: 44,1 procent.

2. Litauen: 42,7 procent.

3. Lettland: 40,9 procent.

4. Cypern: 40,7 procent.

5. Schweiz: 39,6 procent.

6. Portugal: 47,8 procent.

7. Frankrike: 36,9 procent.

8. Ungern: 36,3 procent.

9. Österrike: 36,1 procent.

10. Nederländerna: 36 procent.

11. Spanien: 34,9 procent.

12. Bulgarien: 34,1 procent.

13. Tyskland: 33, 8 procent.

14. Finland: 33,6 procent.

15. Belgien: 33 procent.

16. Polen: 32,4 procent.

17. Norge: 32,3 procent.

18. Tjeckien: 31,5 procent.

19. Grekland: 31,2 procent.

20. Island: 31,1 procent.

21. Italien: 30,7 procent.

22. Estland: 30,4 procent.

23. Kroatien: 30,4 procent.

24. Danmark: 29.8 procent.

25. Slovenien: 28,4 procent.

26. Sverige: 27,6 procent.

27. Slovakien: 26,8 procent.

28. Irland: 25,5 procent.

29. Malta: 25,2 procent.

30. Rumänien: 24,2 procent.

(Norge, Island och Schweiz är inte med i EU)

Källor: Eurostat, Ekonomifakta och Företagarna.