DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Företagen rapporterar minskad efterfrågan

Bild: Håkon Mosvold Larsen

Företag upplever höga råvarukostnader och en minskad efterfrågan på sina varor och tjänster. Detta framgår av en undersökning bland företagare som PwC har genomfört med stöd av Kantar/Sifo, rapporterar Finanstid.

”Det är helt klart tuffare för företagare nu. Så det är än viktigare att bland annat se över kostnader, leverantörsavtal, uppdatera likviditetsplanen och planera för olika scenarion. Men även se om affärsmodellen behöver uppdateras”, säger Andreas Stranne, skatterådgivare på PwC Sverige.

För att underlätta för företagen att ta sig igenom tuffa tider efterfrågar de lägre skatter och mindre regelkrångel.

För företagare med upp till nio anställda är följande åtgärder viktigast:

1. Sänkt skatt på el och drivmedel (41 procent)

2. Sänkta skatter/avgifter för att anställa (37 procent)

3. Förenklade regelverk (29 procent)

För företagare med tio eller fler anställda är följande åtgärder viktigast:

1. Sänkta skatter/avgifter för att anställa (57 procent)

2. Sänkt skatt på el och drivmedel (47 procent)

3. Att hitta medarbetare med rätt kompetens (42 procent)

Finanstid: Företag kämpar med minskad efterfrågan och höga kostnader – Efterlyser stödåtgärder och kompetens