DEN SVENSKA EXPORTEN

Kraftig ökning av den svenska hälsoexporten

Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Den svenska hälsoexporten uppgick till 139 miljarder kronor under 2022. Det är en ökning med 39 procent jämfört med föregående år. Det framgår av Hälsoexportbarometern, som stiftelsen Swecare publicerar.

Värdet av den svenska hälsoexporten har mer än fördubblats de senaste tio åren, och läkemedel utgör nu sju procent av den totala svenska exporten.

– Hälsoexporten bidrar till hälsa runt om i världen och är avgörande för Sveriges sysselsättning och välstånd. Hälsa är numera en av Sveriges största exportkategorier, klart större än traditionella svenska exportgrenar som skogsprodukter och järn- och stålprodukter, säger Maria Helling, vd på Swecare, i ett pressmeddelande.

Swecare: Kraftig ökning av den svenska hälsoexporten