Händer i veckan

Kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: Robin Bäckman / TT - Foto: Arne Schweiz/SCANPIX SWEDEN

Riksbanken ger sitt räntebesked, Almedalsveckan är späckad med arrangemang och danstillståndet försvinner.

Måndag 26

 • Svensk Handel publicerar Handelsbarometern, juni. 6.00

Tisdag 27

 • Almedalsveckan invigs av kulturminister Parisa Liljestrand . 13.00
 • Almedalen: När arbetskraften inte räcker till. Hur bibehåller vi välfärd och tillväxt i kompetensbristens Sverige? SKR, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket arrangerar seminarium. 13.45

Onsdag 28

 • Almedalen: Så vänder vi produktivitets­utvecklingen. Seminarium 9.00
 • Almedalen: Industriarbetsgivarna arrangerar seminarium om industriavtalet och hur ska avtalet leverera även kommande årtionden. 10.15
 • Almedalen: Framtidens energipolitik bestäms här och nu. Hur vi löser frågorna om elförsörjning och miljötillstånd är helt avgörande för klimatomställningen. 13.15
 • Almedalen: Ratio arrangerar ett seminarium om kompetens och matchning på framtidens arbetsmarknad. 14.00

Torsdag 29

 • Tillväxtanalys: Nystartade företag, år, Nystartade företag 2021. 8.00
 • Almedalen: Näringslivets roll i totalförsvaret. Hur kan det offentliga och näringslivet ömsesidigt stärka varandra för ett robust och starkt Sverige som fungerar i så väl fred som vid krig? Seminarium 9.00
 • Riksbanken publicerar räntebesked. 9.30

Fredag 30

 • Medlingsinstitutet publicerar den senaste konjunkturlönestatistiken som visar löneutvecklingen till och med april. 8.00

Lördag 1

 • Lagen om att anordna en offentlig danstillställning (danstillståndet) avskaffas. Lagen infördes på 50-talet när man ville få slut på det så kallade dansbaneeländet som många ansåg ledde till moraliskt förfall.