AI OCH AUTOMATISERING

Microsoft och Lindex testar AI ihop

Bild: Helena Landstedt/TT

AI-verktyget Chat GPT testas nu i svenska butiker. Det är Microsoft och IT-bolaget Xenit som har utvecklat ”Lindex Copilot” som klädeskedjan Lindex nu prövar, skriver DI.

AI-verktyget ”Lindex Copilot” fungerar som ett stöd för butiksmedarbetarna uppger Lindex.

Annika Elfström, IT-chef på Lindex, till Di, beskriver att den nya satsningen som den svenska klädkedjan gör med Microsoft och Xenit möjliggör mer tid åt kunderna.

Verktyget ska ses mer som en dialogfunktion än sökfunktion då personalen kan använda den för att sovra i det stora informationsflödet som de sitter i, skriver tidningen.

”Lindex Copilot” är utformat för att tränas på företagets egen data vilket innebär att det blir en expert på de specifika processer och rutiner som gäller Lindexbutiker.

DI: Microsoft utvecklar AI-lösning i Sverige