REGELKRÅNGLET

Kommun tvingar krögare betala p-avgift för uteservering – ”Man tappar sugen”

Kenny Nord på Örebro ölhall (till vänster) samlar krögare i ett upprop mot att avgifterna för uteserveringar höjts med flera hundra procent. ”Det var som att de drog undan mattan för oss”, säger han. Här med Johannes Oktay, Clara Alexis och Mattias Özer. Bild: Kicki Nilsson ICON Photography

Parkeringsavgift för en uteservering? Det är verkligheten i Örebro. Kommunpolitikernas nya beslut innebär att avgiften som krögarna tvingas betala ökar med i snitt 500 procent. ”Vi har inte råd att anställa personal”, säger Kenny Nord, som nu drar igång ett krögarupprop.

I början av årets utesäsong, så sent som den 18 mars, fick krögarna i Örebro ett oväntat besked från kommunen. De som sätter upp en uteservering som gör anspråk på kommunal mark där det finns en eller flera parkeringsplatser ska inte bara betala för markupplåtelsen. Nu ska de också betala parkeringsavgiften.

Höjningen innebär att avgiften för en uteservering har gått upp med i snitt 500 procent. Det slår hårt mot många krögare enligt Kenny Nord, etableringsansvarig på Örebro ölhall, som snabbt samlade 14 krögare till ett upprop.

– Det var som att de drog undan mattan för oss. Alla blev stressade och ringde runt till varandra. Nu känns det bara hopplöst – man tappar sugen. Flera restauranger kastade in handduken redan i år och ställde inte ut sina uteserveringar, säger han till TN.

”Hela vår semester är körd – vi har inte råd att anställa personal.”

För Örebro ölhall innebar det att avgiften i ett slag gick från 35 000 kronor till 178 000 kronor för sommarsäsongen. Det har tvingat Kenny Nord och sambon, som är en av delägarna, att ställa in sina planer för semestern.

– Summorna är så stora att de inte ens är hanterbara. Hela vår semester är körd. Vi har inte råd att anställa personal. I stället kommer vi att få jobba dygnet runt själva för att få ihop till avgiften. För att ens komma ifatt behöver jag sälja 5 000 öl – det är tufft.

”Det verkar som att man vill döda restaurangerna”, säger Kenny Nord på Örebro ölhall. Bild: Kicki Nilsson, Kicki Nilsson ICON PHOTOGRAPHY

Kallduschen kommer dessutom efter några riktigt tuffa år för restaurangbranschen.

– Först kämpade vi för vår överlevnad under pandemin och sedan kom en lågkonjunktur och nu ska krögarna krämas ur ännu mer. Det verkar som att man vill döda restaurangerna, säger Kenny Nord.

Sommaren bygger buffert

I restaurangbranschen brukar företagen ha en marginal på 5–10 procent om de ens har en vinst, förklarar han. Den här typen av avgift kapar mycket av vinsten som behövs för att ersätta utrustning som slits hårt och föra verksamheten vidare.

– Sommaren är så viktig – det är då vi tjänar pengar. Sedan i december, januari, februari kommer det inte in några pengar. Då måste vi ha fått in pengar från högsäsongen. Men nu får vi ingen högsäsong. Nästa år får vi se över hela verksamheten och fundera på om den är lönsam.

”Först kämpade vi för vår överlevnad under pandemin och sedan kom en lågkonjunktur och nu ska krögarna krämas ur ännu mer.”

Totalt handlar det om högst tolv parkeringsplatser, vilket inte kan ge kommunen några intäkter att tala om, menar han. Han påpekar att det inte bör vara samma principer som gäller för svenska byggjättar som för lokala krögare.

– Jag kan förstå om det gäller byggföretag som tar upp 50 p-platser vid en ombyggnation. Dessutom drar ju inte byggarbetsplatsen in några pengar till kommunen medan en uteservering som höjer omsättningen skapar fler arbetstillfällen.

Utsatt område

Kenny Nord frågar sig vad de flesta vill ha när de kommer ut på stan – parkeringsplatser eller uteserveringar?

– Ska vi som är så måna om både företag och miljön prioritera p-platser? Vad får kommunen in på dem i p-avgift jämfört med vad en uteservering kan ge på olika sätt? Det är väldigt märkligt.

”Dubbeldebiteringen kommer vi aldrig att förstå oss på. Det är det första som måste åtgärdas.”

Merparten av de berörda restaurangerna ligger i ett utsatt område i Örebro med mycket kriminalitet. Det borde vara ytterligare ett skäl för politikerna att hålla området levande på sommaren, anser Kenny Nord.

– Det är viktigt att det är liv här. I år blev vi i princip lurade till det här men nästa år kommer ingen restaurang i området att ställa ut sina uteserveringar om inte extraavgiften tas bort. Då kommer hela den delen av stan att dö och inte vara särskilt rolig att vistas i på sommaren, säger han.

Beslutet togs i december förra året av styret i Örebro. C, S och M, och alla partier utom Örebropartiet röstade för förslaget i kommunfullmäktige.

Hoppas på undantag

Krögarna träffade nyligen representanter för styret i kommunen för att diskutera saken och Kenny Nord misstänker att politikerna inte riktigt visste vad de röstade igenom.

– De höjde lite på ögonbrynen och sa att de såg problematiken och att de ska kika på det. Beslutet är så märkligt att jag inte tror att det är genomtänkt. De har väl insett i efterhand att uteserveringarna drabbas. Nu måste vi ligga på för att det ska göras ett undantag för oss nästa år.

Krögarna kommer att fortsätta att stå på sig och strida för att beslutet ändras till nästa år så att de undantas från de nya reglerna. Till dess hoppas de på någon form av rabatt.

– Dubbeldebiteringen kommer vi aldrig att förstå oss på. Det är det första som måste åtgärdas för det är jättekonstigt. Antingen betalar man för parkeringsplatsen eller så betalar man markupplåtelsen. Kommunen måste välja. Den som parkerar sin bil betala enbart parkeringsavgift, säger Kenny Nord.

John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro, har två förklaringar till att det i år kostar så mycket mer att ha en uteservering som tar en parkeringsyta i anspråk.

En del handlar om att kommunen under pandemin inte gjorde några höjningar av avgiften för markupplåtelsen, som ett sätt att stötta företagen. När den nu justeras för flera år blir höjningen större.

”Det är tråkigt för de som inte har råd med en uteservering men vi kan inte ha lägre avgifter för dem. Det är ingen kommunal angelägenhet att stötta näringsidkare som inte har en verksamhet som går runt”, säger John Johansson (S), KSO i Örebro. Bild: Kicki Nilsson IC/TT

– Den andra delen handlar om att det aldrig har varit tänkt att p-platser ska vara avgiftsfria för uteserveringar, eftersom de tar parkeringsplatser i anspråk, säger han.

”Förstår att de är negativa”

Den tidigare zonkartan för parkeringsavgifter har inte uppdaterats på länge och därför har kommunen inte kunnat avgiftsbelägga uteserveringarna men nu har kartan justerats och tillämpas för första gången i år.

– Jag förstår att de är negativa till den nya avgiften för det drabbar ju dem ekonomiskt, men vi har en målkonflikt. Till exempel vill handeln att vi värnar våra centrala p-platser. De tycker att vi har för få, säger John Johansson.

Bristande kommunikation

John Johansson instämmer dock i att kommunen har brustit i sin kommunikation till krögarna.

– Vi hade kunnat göra ytterligare saker för att informera. Samtidigt har vi bjudit in till dialogträffar och referensgrupper, och från och med att beslutet togs i december har det gått att ta del av det i kommunala handlingar. Vi har inte försökt att dölja det på något sätt.

Vissa restauranger går bra i Örebro även med de högre avgifterna, men ”det kommer självklart att bli tufft för vissa aktörer”, konstaterar John Johansson.

– Det är tråkigt för de inte har råd med en uteservering men vi kan inte ha lägre avgifter för dem. Det är ingen kommunal angelägenhet att stötta näringsidkare som inte har en verksamhet som går runt.

”Vi kan inte bara ta hänsyn till restauranger.”

Örebro är en extremt attraktiv stad att bedriva uteservering i, och staden tjänar på att ha ett attraktivt centrum, men gator och torg ska inte bara vara till för uteserveringar utan också för allmänheten och andra aktörer, poängterar John Johansson.

– Vi kan inte bara ta hänsyn till restauranger. Min bild är dessutom att det finns väldigt många uteserveringar och att få restauranger låter bli att ta fram dem för sommaren. Jag tror inte att det blir en sommar utan uteserveringar i Örebro, säger han.

Kraven på tillgänglighet för uteserveringar har även skärpts vilket kräver extra resurser.

– Kommunen gör inga stora vinster på den nya avgiften utan det går till tjänstemän som arbetar med tillsyn av det här. Vi anser att vi har rimliga avgifter som gäller för alla, säger John Johansson.