BOMARKNADEN

Ministern: Fler ska kunna äga sitt boende

"Fler människor ska få möjlighet att förverkliga sina boendedrömmar", säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Bild: Marko Säävälä/TT

Bostad (TT)

Regeringen vill att fler människor ska kunna äga sitt boende. En utredning ska nu titta på hur man kan skapa fler vägar dit, säger bostadsminister Andreas Carlson (KD) på en pressträff.

Trösklarna för att äga sitt boende är alldeles för höga i Sverige, menar ministern.

– Fler människor ska få möjlighet att förverkliga sina boendedrömmar, säger Andreas Carlson.

Han påpekar att fler bostäder behöver byggas över hela landet och att det krävs en mångfald av boendeformer.

– Det speglas inte på bostadsmarknaden i dag.

Ökat ägande gör också att fler känner ett ansvar för sitt boende och sin boendemiljö, uppger Carlson.

En utredare ska nu föreslå en utvidgning av systemet med ägarlägenheter och en ny modell med hyrköp av bostäder.

Sedan 2009 är det möjligt att bilda ägarlägenheter i samband med nyproduktion. En ägarlägenhet innebär att köparen äger 100 procent av bostaden, till skillnad från en bostadsrätt där man blir delägare i en bostadsrättsförening och köper rätten att bo i en viss lägenhet.

– Nu vill regeringen utvidga detta. Det ska vara möjligt att omvandla befintliga hyreslägenheter till ägarlägenheter, inte enbart för nyproduktion utan också i det befintliga beståndet, säger Carlson.

David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen (TMF). Bild: Juliana Falldin

Att regeringen vill att fler människor ska kunna äga sitt boende och att en utredning nu ska titta på hur man kan skapa fler människor ska få möjlighet att förverkliga sina boendedrömmar välkomnas av David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen (TMF).

– Det är positivt att regeringen tillsätter en utredning för ökat ägande men avsaknaden av småhusperspektiv, en boendeform som ju 7 av 10 i Sverige faktiskt vill ha behöver underlättas på fler sätt. Men vi ser med tillförsikt fram emot fler utlovade förslag framöver, säger David Johnsson, i en kommentar till TN.

Han menar att en utvidgning av systemet med ägarlägenheter och en ny modell med hyrköp av bostäder är steg i rätt riktning för en mer varierad bostadsmarknad.

– Att på längre sikt kunna äga sin egen bostad trots avsaknaden av stora kontantinsatser och svåråtkomliga lånelöften är en viktig pusselbit för en bättre bostadsmarknad. Många utsatta områden skulle påtagligt förbättras av större variation av upplåtelseformer och boendetyper.