HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Skogsägare: Artskyddet kan få bakvänd effekt

Genrebild. Bild: Helena Landstedt/TT

Skogsägarna varnar för att artskyddet kan få en bakvänd effekt. ”Skogsägarna kan börja dölja att man har skyddsvärda djur eller växter i sin skog”, säger Linnea Henriksson i Nästansjö, Vilhelmina, till SVT Nyheter.

SVT Nyheter rapporterar om två skogsägare i Vilhelmina som ville avverka 50 hektar skog vardera. Men efter att skyddsvärda arter som tretåig hackspett hittats stoppades planerna.

– Ingen skogsägare som äger egen skog vill skövla och förstöra, men som systemet är uppbyggt får det istället en bakvänd effekt, säger skogsägaren Linnea Henriksson i Nästansjö, till SVT Nyheter.

Ida Nyberg, jurist inom Norra Skog, menar att systemet måste förenklas och förbättras.

– Systemet som vi har just nu straffar de skogsägare som utvecklar sitt miljöskydd och gynnar de arter och naturvärden som finns i sin skog eftersom man då riskerar att få förbud, restriktioner och långdragna processer i myndigheter och domstol, säger hon till SVT Nyheter.

SVT Nyheter: Tretåig hackspett har hittats i deras skog i Nästansjö – går miste om miljoner

SVT Nyheter: Skogsjuristen efterlyser klarare regler för miljöskydd: ”Systemet straffar skogsägare”