REGELKRÅNGLET

Föräldrar i upprop mot momsregel – hotar våra barns skola

Cia Öberg sitter i föräldrarådet som planerar att skriva ett öppet brev i protest mot hyresmomsens konsekvenser. Snart står skolbarnen utan lokaler. Bild: Privat, Lev Dolgachov

Friskolan Lilla Nacka står snart utan lokaler på grund av en gammal momsregel. I ett öppet brev manar skolledarna politiker att snabbt ändra regelverket. ”Det känns konstigt att skollokaler står tomma medan barnen riskerar att inte ha några lokaler att gå till”, säger föräldern Cia Öberg som nu samlar föräldrarna i en protest.

Lilla Nacka, är en fristående skola med 150 antal elever i förskoleklass och mellan årskurs 1 och 6. På grund av renoveringsplaner är skolan i behov av att byta lokaler. Fram till i fjol hade skolchef Marika Nyström och rektor Angelica Brattlöf Perez en lösning. Att flytta nästgårds och hyra kommunens skollokaler via Rikshem, som stått tomma i flera år. Alla parter var överens. Sen fick kommunen reda på att de kan tvingas betala höga kostnader på grund av krångliga momsregler. Då ville man inte längre skriva avtal.

– Vi hade en muntlig överenskommelse och var redo att skriva på, men då backade kommunen ur. Både Rikshem och kommunen var hela tiden välvilligt inställda till att ha oss som hyresgäster, men kommunen kunde inte ta de ökade kostnaderna som uthyrningen skulle innebära, säger Marika Nyström, skolchef på Lilla Nacka.

TN har tidigare uppmärksammat att den så kallade hyresmomsen stänger ute föreningar och momsbefriade företag från att hyra lokaler. Detta eftersom hyresvärden inte kan ta ut moms och därför nekas avdragsrätt för ingående moms på kostnader kopplade till lokalupplåtelsen. En annan risk är att hyresvärden kan tvingas på retroaktiva momssmällar.

Lokaler står tomma

Resultatet blir att lokaler som hade kunnat hyras ut i stället står tomma. Det kostar kommunen, och i förlängningen skattebetalarna, miljontals kronor om året.

– Varför ser regelverket ut så här? Hur går det ihop med att skapa en hållbar utveckling? Jag tror inte att någon tycker att det här är rimligt. Varken vi, föräldrarna eller hyresvärdarna. Det är beklagligt när alla parter drabbas av en sådan här regel, säger Marika Nyström.

Lilla Nacka är en av många verksamheter som har stoppats av hyresmomsen genom åren. Det har länge varit en av Svenskt Näringslivs högst prioriterade frågor. Tillsammans med andra organisationer har Svenskt Näringsliv uppvaktat både regering och riksdagen vid flera tillfällen och tagit fram olika lagändringsförslag 2008, 2014 och senast 2018. I fjol lämnade även Skatteverket förslag om lagändring som skulle innebära en förenkling och utökning av dagens regler om moms på lokalhyra, så kallad frivillig skattskyldighet.

Till dess fortsätter hyresmomsreglerna kosta skolans tid och resurser och skapa en överhängande osäkerhet i att hitta stadigvarande lokaler, förklarar Marika Nyström.

Vad innebär det här för skolan?

– Det kan innebära att våra planer på ett högstadie inte blir av. Det finns ett starkt önskemål från föräldrar och barn att Lilla Nacka ska starta ett högstadium. Det innebär också att vi som skolledare har lagt ned en massa tid i onödan, för att sedan stoppas av en skatteregel, en regel okänd för kommunen. I flera år har vi arbetat tillsammans med kommunen för att få till stånd uthyrningen av de tomma lokalerna, processen har varit lång, säger hon.

Hon fortsätter:

– Det är svårt att hitta mark för att bygga nya utbildningslokaler med tillhörande yta för skolgård. Men varför bygga nytt när det finns ändamålsenliga lokaler i området?

”Hur svårt kan det vara att få en lokal i Nacka?”

Hon får medhåll från Cia Öberg som sitter i föräldrarådet och har följt utvecklingen löpande.

– Som förälder och medborgare i Nacka känns det konstigt att skollokaler står tomma medan barnen riskerar att inte ha några lokaler att gå till. Jag förstår att samtal gällande nya lokaler har pågått i flera år. Hur svårt kan det vara att få en lokal i Nacka, framför allt när kommunen lägger ner skolor? Lokaler finns det ju, säger Cia Öberg och fortsätter:

– Jag hade hoppats att kommunen hade varit mer hjälpsamma och kreativa kring att finna lösningar i lokalfrågan. Jag förstår inte varför kommunen inte försöker hitta en lösning. Eller är beredd att diskutera olika förslag på hantering av eventuella ytterligare kostnader om momsproblematik skulle uppstå. I stället pumpar kommunen in pengar år efter år i lokaler som står tomma och förfaller. Det är ett ineffektivt sätt att använda våra skattemedel.

Cia Öberg sitter i föräldrarådet.

Lilla Nacka vill nu också uppmärksamma frågan hos politikerna och har skrivit ett öppet brev till finansminister Elisabeth Svantesson (M) och finans- och skatteutskotten.

”Förändring krävs, och skyndsamt. Förslagen finns på bordet, regeringen behöver skrida till verket och gå fram med en lagförändring. Våra skolelever behöver ändamålsenliga lokaler”, skriver Marika Nyström och Angelica Brattlöf Perez.

– Vi hoppas att det kan vara den sista droppen som får politikerna att rösta igenom de förslag som redan finns på bordet. Jag har förstått att det inte är en prioriterad fråga inom politiken. Men samtidigt är det många som skakar på huvudet. Föräldrar, lärare och skolledare, fastighetsbolag och politiker av alla partifärger. Det här måste ändras, säger Marika Nyström.

Framöver väntas även föräldrarna skriva ett öppet brev till politikerna.

– Vi kommer att skicka ett eget brev från vårt håll. Ju fler som kan försöka påverka desto bättre. Jag förstår att riksdag och regering har mycket annat att tänka på, men det finns redan ett framtaget underlag som har utretts av Skatteverket. Det absolut viktigaste är att barnen har en lokal att gå till. Då kan vi fortsätta ha våra barn på Lilla Nacka som vi tycker är en fantastisk skola med jättebra pedagogiskt perspektiv, säger Cia Öberg.