DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Fler svenska företag – men tillväxten saktar ner

FOTO: TRULLSA/Mostphotos

Under mars startades 1 140 företag – men tillväxttakten har avtagit, enligt en rapport från Strato.

Dystra ekonomiska prognoser och ökat antal konkurser till trots har antalet svenska företag ökat under det första kvartalet 2023. Under mars månad växte det svenska näringslivet med 1 140 företag, men tillväxttakten har avtagit jämfört med första kvartalet förra året, enligt en sammanställning av statistik från Bolagsverket, som webbhotellspecialisten Strato gjort.

– Även om tillväxttakten minskar under mars månad är det glädjande att många fortsatt vågar satsa på sina företagsidéer trots oroliga tider. Men jämfört med förra året saktar tillväxten av, vilket för det ännu viktigare att underlätta för dem som vill starta och driva egna företag, så att denna avtagande entreprenörskapstrend kan ta fart igen, säger Herman Borel, International Business Manager på Strato, i ett uttalande.

Skåne län och Gävleborgs län var de enda regionerna som noterade en minskning av antal företag. Samtliga övriga län såg en nettotillväxt, där den största ökningen skedde i Örebro län följt av Kronobergs län och Hallands län.