ELKRISEN

Kartläggning: Så mycket el behöver industrins branscher

Illustration: SKGS

Industrins elbehov ökar kraftigt och en unik kartläggning visar hur mycket el varje bransch behöver för att klara omställningen, skriver Industrinyheter.

Branschorganisationen SKGS har kartlagt industrins elbehov år för år till 2030. Syftet är att med en mer detaljerad kartläggning bidra till en konstruktiv dialog om var och när ny elproduktion behövs för att klara klimatomställningen och industrins konkurrenskraft.

* Stål- och metallverk ökar elbehovet mest, från 7,5 till 42,6 TWh/år, då fossilt kol ersätts med vätgas.

* Kemiindustrin mer än fördubblar sitt elbehov, från 4,8 till 10,7 TWh/år.

* Gruvnäringens elbehov ökar från 4,0 till 10,4 TWh/år.

* Skogsindustrins behov av el ökar inte lika kraftigt, från 17,2 till 21,8 TWh/år.

* Teknikindustrin ökar elanvändningen från 4,9 till 12,3 TWh. Det är i huvudsak batteritillverkning som står för det ökade elbehovet.

Behovet av ny kärnkraft tydliggörs av ett ökat effektbehov fram till år 2030, skriver Industrinyheter.

IN: Kraftig ökning av industrins elbehov fram till 2030