ELKRISEN

Larmet: Akut elbrist för kemiindustrin

Nils Hannerz, näringspolitisk chef IKEM. Foto: Bengt Säll

Medan politiken och näringslivet pratar om fossilfria stålets och batterifabrikernas framtida behov är kemiindustrins elkris här och nu, skriver DN.

Industrins elbehov ökar från 45 till 117 TWh till år 2030. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av SKGS – ett energisamarbete mellan de elintensiva industriernas branschorganisationer. Kemiklustren i södra Sverige har redan idag akuta behov och nu måste politiken agera för att säkra eltillgången.

– Det är inte överord att säga att läget är akut. Här i Stenungsund finns företag som investerar tio miljarder för att ställa om till fossilfritt men som redan fått vänta två, tre år på att få svar om de alls kan få el levererad, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef hos Ikem, till DN.

DN: Larm om akut elbrist till kemiindustrin

IKEM: Industrins elbehov ökar dramatiskt – politiken måste säkra eltillgången