FÖRETAGEN OCH MILJÖN

Miljardsatsning på svensk biogas på gång

Nya biogasanläggningar på gång i Västsverige. Arkivbild Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Nordion Energi har tagit ett stort steg mot en mångmiljardsatsning på nya anläggningar för produktion av biogas i sydvästra Sverige.

Ett partnerskap har ingåtts med Nature Energy, nyligen förvärvat av energijätten Shell.

– Det här förändrar spelplanen. Vi har ju nästan inte haft någon produktion av biogas i Sverige, säger Saila Horttanainen, kommunikationsdirektör på Nordion Energi.

– Vi vill nu tillsammans verka för att vi får en trygg försörjning av biogas, så att vi kan tillgodose hushåll, restauranger och de stora industriernas behov, tillägger hon.

En halv miljard per anläggning

Exakt hur många produktionsanläggningar för biogas det kan bli och var de ska ligga är ännu inte klart. Men varje anläggning – som normalt producerar 0,2 terawattimmar – kostar i runda slängar en halv miljard kronor att bygga, enligt Horttanainen.

– Vi tittar på flera etableringar, svarar hon på frågan om hur många biogasanläggningar som kan bli byggda inom ramen för det partnerskap som nu ingåtts.

Tajmingen på projekten avgörs bland annat av den svenska tillståndsprövningen.

– Efter myndigheterna har givit relevanta tillstånd tar det vanligtvis 18 månader för Nature Energy att bygga en biogasanläggning, säger Horttanainen.

I dag står biogas för 37,5 procent av gasen i det västsvenska gasnätet. Men till 2030 siktar Nordion Energi på att öka biogasproduktionen i anslutning till stamnätet i Västsverige med totalt 5 terawattimmar, och här spelar partnerskapet med Nature Energy en viktig roll. Med initiativ av det här slaget hoppas man kunna nå målet att driva det första fossilfria gasnätet i Europa.

– Då ska vi vara helt gröna, säger Horttanainen.

Störst i branschen

Nature Energy, som köptes upp av Shell så sent som i februari, är störst i branschen i Europa. Bolaget driver bland annat 13 biogasanläggningar i Danmark av det slag som man nu vill bygga upp i sydvästra Sverige. De anläggningarna står för en tredjedel av biogasen i det danska gasnätet.

Gas står för ungefär en femtedel av energiförsörjningen i sydvästra Sverige, med en rad stora industrier beroende av gas för sin produktion – däribland bagerikoncernen Pågens fabriker och kemiföretaget Perstorp.

Joakim Goksör/TT

Fakta

I sydvästra Sverige utgör gas omkring 20 procent av energimixen. För många energiintensiva industrier är gasen en nödvändig insatsvara vid produktion.

I det västsvenska gasnätet transporteras redan i dag en stor andel biogas, cirka 37,5 procent. Siktet är nu inställt på 100 procent biogas till 2030.

Biogas är en förnybar energikälla som kan ersätta fossil naturgas. Biogasen produceras normalt på avfall och de anläggningar som planeras nu är designade för att inte sprida illaluktande avgaser.

Nordion Energi äger Swedegas AB, Weum Gas AB och Falbygdens Energi AB. Swedegas äger och driver stamnätet för gas i sydvästra Sverige. Weum äger och driver distributionsnätet för gas i samma region.

Nordion Energi AB ägs i sin tur av en fond som förvaltas av Igneo Infrastructure Partners, en del av japanska First Sentier Investors.