FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

Professor: Vinstintresset är en enorm kraft

Niklas Elert, fil dr i nationalekonomi, och Magnus Henreksson, professor i nationalekonomi. Bild: Pressbild/Karl Gabor

Det är möjligt att dra nytta av privata företags innovationer för att få ut mer välfärd för de skattepengar som satsas, visar en ny rapport.

Marknadsmekanismer kan bidra till att göra den offentliga sektorn mer effektiv, visar en ny rapport som Magnus Henreksson, professor i nationalekonomi och Niklas Elert, fil dr i nationalekonomi, skrivit på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

På ett seminarium där rapporten presenterades lyfte Magnus Henrekson fram att vinstintresset är ”en enorm kraft”.

– Det är som att släppa löst ett lejon. Men om vi tämjer det här lejonet så händer fantastiska saker. Problemet här är att det inte är kunden utan en tredje part som betalar, vilket gör det mer komplicerat.

Om vinstintresset ”tämjs” på ett bra sätt får vi innovation och kostnadseffektivitet. Den svenska friskolemarknaden är unik: varken Sverige eller något annat rikt land hade tidigare infört en fri skolmarknad, konstaterade Magnus Henreksson.

– Att regelverken skulle bli rätt från början är helt omöjligt att tänka sig. Då måste man jobba med regelverken och justera efter hand när man ser att saker inte fungerar.

Svenskt Näringsliv: Rapport: Så skapas mer välfärd för skattepengarna