KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Många positiva till regeringens kärnkraftsförslag

Bild: Christine Olsson/TT

En majoritet av remissinstanserna gör tummen upp till regeringens kärnkraftsförslag, skriver Second Opinion.

Regeringen vill slopa begränsningarna som stoppar etablering av nya kärnreaktorer på andra platser än där de redan finns och som begränsar antalet reaktorer i drift.

Energiföretagen Sverige tillstyrker förslagen, liksom Fortum, men elbolaget vill också att Strålsäkerhetsmyndigheten får stärkta resurser för att kunna ta emot ansökningar av både nya reaktortyper och nya lokaliseringar.

Även Vattenfall säger ja, liksom Uniper och Strålsäkerhetsmyndigheten som inte tror att ändringarna innebär risk för ökad skadlig verkan av strålning.

Energimarknadsinspektionen och Sveriges Geologiska Undersökning uppger sig inte ha några synpunkter på förslaget och Naturvårdsverket säger ja. Därmed kör, skriver Second Opinion, generaldirektören Björn Risinger över myndighetens handläggare Dag Svenning, som anmält skiljaktig mening.

Second Opinion: Olika besked från universiteten