KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Premiär för ny finsk kärnkraft – ger lägre svenska elpriser

OL3 kärnkraftverk, reaktor 3, i Finland. Bild: Robert Henriksson / SvD / TT

Idag börjar den nya finska kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 att producera för fullt. Det kommer också att pressa ned de svenska elpriserna. ”Vi kan behålla mer el”, uppger en analytiker.

När Olkiluoto 3 nu börjar producera på max kommer det att få stora konsekvenser för Finland och det nordiska elsystemet. Finland, som tidigare varit helt beroende av import från Sverige, hamnar i ett helt nytt läge eftersom Olkiluoto 3 med sina 1 600 MW kommer stå för ungefär 30 procent av Finlands elproduktion.

– Det innebär att Finlands energibalans förbättras avsevärt. Om det är hyfsat med vindkraft i det nordiska elsystemet är Finland nu i princip blivit ett netto-noll område. Traditionellt har man ju varit beroende av import och det blev väldigt tufft för dem när Ryssland kapade sin elexport förra våren, säger Johan Sigvardsson, analytiker på elhandelsbolaget Bixia.

Johan Sigvardsson, analytiker på elhandelsbolaget Bixia.

– Produktionen av Olkiluoto 3 stabiliserar elpriset och spelar en viktig roll i den gröna omställningen i Finland. Elektrifieringen av samhället fortsätter och miljövänlig elproduktion är utan tvekan ett av de främsta trumfkorten som Finland har, kommenterade TVO:s vd och koncernchef Jarmo Tanhua Straten av Olkiluoto 3 på söndagen.

Pressar elpriset i Sverige

Inte minst i Sverige kommer starten av en ny så pass stor reaktor i det nordiska elsystemet att göra avtryck. Sverige är som sagt en stor nettoexportör och 2021 importerade Finland 15,9 terawattimmar el från Sverige.

Med ett så pass stort tillskott av el kommer de svenska elpriserna att tryckas ned och Olkiluoto 3:s 1 600 MW får en utspädande effekt, menar Johan Sigvardsson.

– När Sverige inte behöver exportera till Finland så kommer det på totalen att innebära ett lägre elpris eftersom vi kommer att kunna behålla mer el i landet. El som i stället kan överföras till elområde 4.

Han menar dock att det är svårt att säga exakt hur låga priserna blir eftersom det är flera olika variabler som spelar in.

– Men självklart kommer 12 TWh mer kraft på årsbasis bli betydelsefullt. Tittar man på Nordpools statistik kan man se exporten till Finland sjunkit avsevärt sedan testkörningarna påbörjades den 15 mars.

”Som en temperaturhöjning på 9 grader”

Sami Kohvakka är analytiker på det finska elhandelsbolaget Väre. Han har räknat på hur mycket Olkiluoto 3 kommer att spara de finska elkonsumenterna.

– Enligt den modell jag räknat på handlar det om cirka 5 eurocent per kilowattimme vid full effekt om 1 600 MW. Jämfört med till exempel temperaturförändringen har Olkiluoto 3 påverkat elpriset lika mycket som en nio graders höjning av utetemperaturen.

Sami Kohvakka är analytiker på det finska elhandelsbolaget Väre. Bild: Pressbild

Den uträkningen baserar sig dock på de väldigt höga elpriserna som rådde i höstas och vintras i Finland.

– Det var när energikrisen var som värst och när elpriserna i Finland var 4–5 gånger högre än normalt. Om vi jämför med mer normala priser så är 2 eurocent ett mer sannolikt värde, konstaterar han.

Större prisvariationer

Det var meningen att Olkiluoto 3 skulle stå klart 2009, men projektet har drabbats av flera förseningar och kostnaderna för projektet har blivit skyhögt högre än planerat.

Trots det menar många bedömare att det kommer att bli en bra affär för ägaren Teollisuuden Voima (TVO) som är ett konsortium av stora energi- och skogsbolag och kommunala energibolag.

När den finska tidningen Helsingin Sanomat räknade på kalkylen kom man fram till att TVO:s andel av investeringen skulle kunna betalas tillbaka på cirka fyra år.

Den uträkningen lutade sig dock på att de höga elpriserna som rått i Finland. Nu har elpriserna sjunkit vilket också påverkar återbetalningstiden, konstaterar Sami Kohvakka.

Mer vindkraft

Samtidigt pågår det en kraftig vindkraftsutbyggnad i Finland. Förra året installerades 2 000 MW, och ytterligare 3 000 MW väntar på att fasas in.

– Det kommer att ge fortsatt lägre elpriser i Finland och i Norden. Nackdelen är att volatiliteten ökar. Ibland går elpriset ned till i princip noll, men när det inte blåser kan de bli väldigt höga, konstaterar Sami Kohvakka.

Nyligen tecknade det finska stålföretaget Outokumpo ett samarbetsavtal med energibolaget Fortum om att eventuella en SMR-kärnreaktor utanför Outokumpos fabrik i Torneå. Sami Kohvakka menar dock att de projekten ligger långt fram i tiden.

– Ja, men jag tror att framtiden tillhör de här små reaktorerna snarare än de stora traditionella.

Så såg elproduktion ut i Finland 2021:

  • Kärnkraft 23 000 GWh
  • Vattenkraft 16 000 GWh
  • Vindkraft 8 000 GWh
  • Kondenskraft 3 000 GWh
  • Kombinerat värme och kraft 20 000 GWh
  • Total produktion 69 000 GWh
  • Nettoimport 18 000 GWh

Källa: Statistikcentralen Finland