DEBATTEN OM OFFENTLIGT SLÖSERI

Granskning: Kommuner sårbara – trots goda tider

Stor eller hastig befolkningsminskning är en grundorsak hos de kommuner som har de svåraste ekonomiska bekymren. Bild: Henrik Holmberg / TT

26 kommuner led av ekonomisk hälta under förra året, visar en granskning från Dagens Samhälle.

Förra året var ett kanonår för kommunsektorn. Bakgrunden är skatteintäkter och statsbidrag. Trots det sprack budgeten för 26 kommuner, visar en granskning från Dagens Samhälle.

Två bakslag urholkade ekonomin i Sala kommun. Ett skolbygge blev dyrare än beräknat, samtidigt upptäcktes att kommunen gjort för låga pensionsinbetalningar, en engångskostnad på tio miljoner.

– Vi har ingen buffert i ekonomin och när sådana här saker händer slår det igenom på resultatet, kommenterar ekonomichef Inger Lindström.

I Lycksele har kommunen koll på kostnaderna, enligt Roger Frisendahl, ekonomichef.

Framgångsfaktorer är stabila politiska majoriteter och utebliven befolkningsminskning.

Stor eller hastig befolkningsminskning är en grundorsak hos de kommuner som har de svåraste ekonomiska bekymren, konstaterar Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner.

Dagens Samhälle: Hela listan: 26 gick back trots kanonår – kommunernas resultat 2022