HOTEN MOT ÄGANDERÄTTEN

Högsta domstolen ger skogsägare rätt i artskyddsfrågan

Paul Christensson ordförande i LRF Skogsägarna Bild: Pressbild LRF/foto Johanna Norin

Markägare ska ersättas ekonomiskt om myndigheterna begränsar skogsägarens möjlighet att använda sin egen mark, enligt en ny dom från Högsta Domstolen. "Mycket glädjande", säger Paul Christensson ordförande i LRF Skogsägarna.

Efter fem år av domstolsprocesser har skogsägare befunnit sig i ett rättslig limbo. Knäckfrågan har varit om de har rätt till ekonomisk ersättning om deras mark begränsats av staten med syftet att skydda fridlysta arter. Nu ger Högsta Domstolen skogsägarna rätt i frågan.

– Det är ett mycket glädjande besked. Återigen får vi bekräftat att man inte, från myndigheternas sida, kan begränsa skogsägarens rätt att bruka sin skog utan att betala ersättning. Det här en seger för landsbygden och alla skogsägare som orkat stå upp för sig själva, säger Paul Christensson ordförande i LRF Skogsägarna.

LRF anser att domen är en seger för rättssäkerheten och avgörande för att trygga det småskaliga företagandet på landsbygden. Domen kan användas som prejudikat för framtida tvister som berör liknande ärenden. Det kan ge incitament för mindre skogsägare att pröva en tidigare utdraget ärenden i rätten.

Det kan också motivera regeringen att ändra i artskyddsreglerna för att minska risken för framtida stopp av skogsbruk, då det i och med domen kan kosta staten miljontals kronor, menar Paul Christensson.

Pressmeddelande: Högsta domstolen ger skogsägare rätt till ersättning i artskyddsfrågan