ELKRISEN

Myndigheter oeniga om framtidens vindkraft

Vindkraft till havs – en vanligare syn i framtiden? Vid Lillgrund i Öresund finns i dag 48 vindkraftverk med en höjd på 115 meter. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Energi (TT)

Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken – det är platserna som pekas ut för havsbaserade vindkraft. En rad myndigheter har i uppdrag att hitta lämpliga områden inför framtiden. Problemet? De är inte överens.

Energimyndigheten har tillsammans med åtta andra myndigheter försökt peka ut lämpliga platser för 120TWh havsbaserad vindkraft i Sverige – med syftet att försöka påskynda utbyggnaden för att möta ett växande elbehov.

Inte helt lätt, visar det sig när uppdraget nu redovisas.

I dagens havsplaner finns utpekade områden som räcker till 20–30 TWh elproduktion per år. Uppdraget har varit att hitta plats till ytterligare 90 TWh till de nya havsplaner som ska tas fram till december 2024.

Men arbetet är inte i mål, om man får tro Energimyndigheten.

"Vi har inte nått målsättningarna för uppdraget så som vi hoppats. Som det ser ut i dag går det inte att hitta tillräckligt många lämpliga områden för energiutvinning där det inte redan finns andra utpekade samhällsintressen" säger Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör i ett pressmeddelande.

De nu utpekade områdena – lokaliserade i Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken – är visserligen lämpliga för vindkraft men konkurrerar även med andra intressen, konstaterar myndigheten som anser att "det krävs prioriteringar och fortsatt arbete för ökad samexistens om den havsbaserade vindkraften ska kunna byggas ut".

Energimyndigheten har arbetat tillsammans med Svenska kraftnät, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Statens jordbruksverk och Sveriges geologiska undersökning – myndigheter som på något sätt ansvarar för intressen som berör havet.

Anna Karolina Eriksson/TT