EU:S FRAMTID

Näringslivstoppen jublar efter EU:s konkurrensplan

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor vid Svenskt Näringsliv.

EU-ländernas ledare ger sitt stöd till en plan för att stärka konkurrenskraften. Ett bra beslut, menar Anna Stellinger, chef för EU-frågor vid Svenskt Näringsliv.

Den nya planen för långsiktig konkurrenskraft innebär bland annat att unionen ska arbeta långsiktigt för att förenkla regelverken för företag, stärka EU:s inre marknad för tjänster, fördjupa arbetet med en kapitalmarknadsunion, öka investeringarna i forskning och utveckling, och stärka kompetensutvecklingen.

– Som helhet så är den här konkurrenskraftsstrategin en av de bättre nyheterna vi har sett från EU-sammanhang på ganska lång tid, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor vid Svenskt Näringsliv, till Di.

Di: Näringslivstoppen jublar efter EU:s konkurrensplan