DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Fler företag följer ARN:s rekommendationer

ARN:s chef Marcus Isgren Bild: Gabriel Liljevall

Åtta av tio företag följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer genast. Det är en ökning jämfört med tidigare år, meddelar ARN i ett pressmeddelande.

ARN lämnar rekommendationer om hur tvister mellan företag och konsumenter ska lösas. Det är rekommendationer som inte är juridiskt bindande. Trots det följer ändå 79 procent av företagen rekommendationerna genast, en ökning jämfört med 2020 och 2021, konstaterar ARN i en uppföljning.

– Av erfarenhet vet vi att ytterligare ca 10 procent följer våra beslut efter det att vår uppföljning har avslutats. Inte minst publicitet i media i samband med uppföljningen och tidningen Råd & Röns arbete med den så kallade svarta listan brukar leda till att fler företag följer besluten, säger ARN:s chef Marcus Isgren i ett pressmeddelande.

- Det här innebär att nästan alla våra beslut följs, och det är något som i längden är mycket positivt för både konsumenter och företag.Det är också glädjande att vi ser en ökning i förhållande till tidigare år, säger han.

År 2022 kom det in 26 041 ärenden till ARN, vilket är en ökning med 6 342 ärenden jämfört med förra året. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 44 procent av de ärenden som ARN prövade under 2022, enligt ARN.

Pressmeddelande: Fler företag följer ARN:s beslut