E-handeln ökar – men inte i volym

Bild: Pressbild

Under februari månad steg svenska konsumenters e-handel, mätt i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer, med fyra procent jämfört med samma månad förra året. Det visar Svensk Handels e-handelsindikator.

E-handelsindikatorn är inte inflationsjusterad och e-handels-försäljningen sett till volym minskade därmed sannolikt något jämfört med förra året, skriver Svensk Handel i ett pressmeddelande. Enligt organisationen var e-handelskonsumenternas genomsnittliga inköpsbelopp i stort sett oförändrat jämfört med februari 2022 medan andelen som e-handlade ökade något.

– Tyvärr ser vi inga tecken på en närstående vändning för e-handeln, till exempel visar Handelsbarometern för februari att e-handelsföretagens framtidsförväntningar fortsatt är på rekordlåg nivå. E-handeln pressas av köpsvaga konsumenter som dragit åt svångremmen, vilket kraftigt påverkar framför allt varukategorier med mer kapitalintensiva produkter som möbler, inredning och hemelektronik, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, i pressmeddelandet.

– Även om det är tufft för e-handeln finns det aktörer som går riktigt bra. Den gemensamma nämnaren för dessa är att de länge haft fokus på att leverera lönsamhet, har kontroll på sitt kassaflöde och är närmast besatta av sina kunder och att leverera en kundupplevelse utöver det vanliga, fortsätter han.

Pressmeddelande: E-handeln ökade från låga fjolårsnivåer i februari