KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Skogsstyrelsen skippar skogens klimatnytta i kalkyl

Genrebild. Bild: Terje Pedersen

Skogsindustrierna är kritiska mot att Skogsstyrelsen missar stora delar av skogens klimatnytta i sina långsiktiga analyser.

Skogsstyrelsens senaste konsekvensanalys heter SKA 22.

– SKA 22 är ett viktigt underlag som politiker och myndigheter använder i sitt beslutsfattande. Mycket som står där är bra och användbart, också för skogsnäringen, säger Magnus Berg, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna i en kommentar.

– Däremot är det en viktig pusselbit som saknas – skogsprodukternas klimatnytta. När förnybara material och produkter ersätter fossilt uppstår en klimatnytta som är i nivå med Sveriges totala klimatutsläpp. Om SKA 22 ska användas i klimatpolitiken måste den aspekten vägas in.

Enligt Skogsindustriernas egen analys ger ett aktivt skogsbruk stor klimatnytta:

­– Resultaten visar att en fortsatt satsning på tillväxt i skogen, med fortsatt gradvis ökning av uthålligt virkesuttag, ger en mycket större klimatnytta än scenarier med lägre ambitioner. Visserligen kan ett inbromsat skogsbruk ge en hög inlagring av kol på kort sikt, men med stora negativa konsekvenser på längre sikt, säger Peter Holmgren, tidigare generaldirektör för CIFOR, som har gjort analysen.

Pressmeddelande: ” Skogens totala klimatnytta skapas dels av kolinlagring, dels genom att vi håller undan fossila klimatutsläpp genom förnybara produkter"