SVENSKA FORSKNINGEN

Reglerna för FoU-avdrag behöver ses över

Foto: Martina Holmberg/TT/Eric Audras

Utformningen av FoU-avdraget behöver ses över, anser experter, företagsrepresentanter och företrädare för Skatteverket.

Det framkom när de deltog i ett seminarium om vikten av välfungerande skatteincitament för FoU.

Svenskt Näringsliv har granskat hur reglerna fungerar i praktiken. Gränsdragningar är svåra för företagen, särskild för nya företag. Utformningen är också för snäv, exempelvis har mjukvaruutveckling ”generellt sett” inte omfattats.

Granskningen resulterade i ett antal förslag och förra året lämnade organisationen in en hemställan om lagändring.

Svenskt Näringsliv: Reglerna för FoU-avdrag behöver ses över