DET NYA ARBETSLIVET

Allt vanligare med vobb istället för vabb

Fyra av tio tycker att de vobbar för mycket, visar en undersökning från Unionen. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Arbetsliv (TT)

Att vobba – alltså att jobba medan man vabbar – verkar vara här för att stanna. Men 4 av 10 tycker att de vobbar för mycket, visar en ny undersökning. Och för kvinnor är det mer negativt förknippat än för män.

Flera kommuner skärpte reglerna för snoriga förskolebarn under pandemin. Och en majoritet av de tillfrågade i Unionens undersökning anser att de hårdare bedömningarna kvarstår, vilket leder till fler dagar hemma med sjukt barn jämfört med före pandemin. Så kanske är det inte så konstigt om också vobbandet – att vårda sjukt barn och arbeta hemma samtidigt – ökar.

– Vi kan se att pandemin har förändrat bilden av hemarbete. Vanan vid att alla medarbetare inte är på kontoret hela tiden har ju blivit mycket större på arbetsplatserna, det skapar större förutsättningar för att vobba, säger Peter Tai Christensen, jämställdhetsexpert på fackförbundet Unionen.

Kan minska stress

Sju av tio tycker att det fungerar bra att vobba, visar undersökningen, jämfört med fem av tio året innan. Christensen nämner att det kan vara stressreducerande om det innebär att man kan arbeta undan sådant som annars skulle växa på hög.

– Det är många som upplever att de inte har någon att lämna över sitt arbete till om de måste vabba till exempel, på det sättet kan det ha en förebyggande effekt när det gäller stress.

Men det är inte bara fördelar med att jobba samtidigt som ens barn är hemma och är sjuka.

– Man kan ju inte fullt ut ägna sig åt barnet när man är hemma med sjuka barn och samtidigt jobbar. På det sättet är det ett tveeggat svärd.

Petra Lindfors, stressforskare på Stockholms universitet som bland annat studerat gränsdragning under distansarbete, är inne på samma spår.

– Det är klart att det kan bli en akut stressreducering, men på längre sikt tär det förmodligen både på en själv och på familjen. Du visar barnet att "jag är här för dig, men jag är inte här för dig".

– Om det ökar och du sätter det här i system, vad lär vi lär nästa generation? Vi visar att man alltid ska vara tillgänglig.

Kvinnor känner sig otillräckliga

Det skiljer sig dock åt mellan hur kvinnor och män känner sig när de vobbar. En majoritet av kvinnorna i undersökningen uppgav att de känner sig otillräckliga när de vobbar. För männen var det en majoritet som svarade att de känner sig flexibla.

– Det är fler som känner sig otillräckliga än stressade. Jag tror att det blir en konflikt i de här olika förväntningarna, dels att man ska ägna uppmärksamhet åt barnet och dels åt jobbet. Det kan bli en rollkonflikt som framför allt kvinnor upplever, säger Christensen.

För att komma till rätta med att personal vobbar trots att de egentligen inte vill tror han att arbetsplatserna bör ha bättre rutiner så att arbetsuppgifter blir gjorda även när personer är borta från jobbet enstaka dagar, menar Christensen.

– När någon meddelar att jag behöver vara hemma med mitt sjuka barn, då är det chefens uppgift att omfördela de arbetsuppgifter som inte kan vänta så att du kan ägna dig åt omsorgen av ditt barn. Du ska aldrig känna dig tvingad att vobba.

Annika Andersson/TT

Fakta

1. Prata med ditt barn, om barnet är tillräckligt gammalt. Stäm av och känn in vad barnet har för behov just idag. Är det okej att sitta själv en stund och kolla på tv, eller inte?

2. Informera din arbetsgivare om ditt beslut, oavsett om du tänker vabba eller vobba. Om du vobbar är det bra att kollegor har förståelse för att arbetsdagen ser annorlunda ut, och att du kanske inte kan ha kameran på hela mötet även om det är ett önskemål.

3. Åtnjut flexibiliteten. I Sverige behöver du inte bestämma på morgonen hur dagen ska se ut. Märker du att det inte fungerar att vobba, så kan du ta ut tillfällig föräldrapenning delar av dagen, ända ner till en åttondels dag.

Källa: Unionen

Fakta

Unionen har tillsammans med Novus genomfört en undersökning om vobbande. Totalt genomfördes 1 597 intervjuer.

Drygt en av tre, 36 procent, vobbar alltid i stället för att vabba.

Sex av tio, 58 procent, vobbar i stället för att vabba när barnet klarar sig själv när hen är sjuk.

45 procent tycker att det fungerar bra att vobba. 33 procent tycker att det fungerar dåligt.

Drygt hälften, 52 procent, säger att hemarbetet under pandemin gör att man nu vobbar mer i stället för att vabba.

56 procent vobbar för att de inte har någon att lämna över arbetet till.

39 procent säger sig vobba för att inte förlora pengar.

Källa: Unionen