OSUND KONKURRENS

Extern utredning granskar missnöjet med kommunala bolag

Vännäs tar missnöjet med osund konkurrens på allvar och tillsätter en extern utredning för att komma till rätta med eventuella brister.

Vännäs vill gå till botten med osund konkurrens och utreder om kommunala bolag, med den offentliga ekonomin i ryggen, konkurrerar med och slår ut privata företag. ”Vi tar missnöjet på allvar”, säger Anna Frej, kommunstyrelsens ordförande.

Osund konkurrens gör att kommun och näringsliv hamnar på kant med varandra. Vännäs är inget undantag. Missnöjet är framför allt utbrett bland hantverkare och entreprenörsföretag, skriver redaktionen på Svenskt Näringsliv.

– Företag har blivit mer medvetna om frågan och det kanske avspeglar sig i betygen, säger näringslivsutvecklare Christin Westman.

För att vända utvecklingen, har en extern utredning fått i uppgift att undersöka hur kommunens bolag sköter sig och samtidigt sammanställa företagens åsikter. Resultatet presenteras i mars, därefter är det den politiska treklövern C, KD och L:s uppgift att bestämma hur resultaten ska hanteras.

– Vi har ett starkt näringsliv och företagen är mycket bra på tillväxt. Därför är det viktigt att vi tar missnöjet på allvar, säger, Anna Frej (S), kommunstyrelsens ordförande till redaktionen.

Svenskt Näringsliv: Vännäs kommun utreder osund konkurrens