SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Scanias kritik mot EU-förslaget: ”Fritt fram att använda våra lösningar”

EU-kommissionens nya förslag innebär att vem som helst kommer kunna kopiera Scanias designskyddade reservdelar, menar Annika Ahling är Head of Patents and Design Administration & Patents Automotive Components på Scania. Bild: Chinatopix via AP, Jonas Ekströmer / TT, Privat

Hela Europas industri kan urholkas och jobben försvinna, varnar Scaniachefen Annika Ahling. Ett nytt förslag från EU innebär att vem som helst kommer att kunna kopiera designskyddade delar. ”Tillverkningen kommer ske i Kina”, säger hon till TN.

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag som ska modernisera mönsterrätten. Mönsterrätt benämns ofta som designskydd och syftar till skydda produktens utseende. Annika Ahling är Head of Patents and Design Administration & Patents Automotive Components på Scania. Hon menar att Scania till viss del välkomnar EU-kommissionens förslag om att försöka modernisera designlagstiftningen i EU. Men hon menar även att förslaget kommer att minska incitamenten för företagen att lägga stora investeringar på att ta fram hållbara produkter.

– Vi har lagt otroligt stora pengar på designskydden, vi tycker att det känns konstigt att designskydd som vi sökte för tio år sedan, inte ska gälla hela skyddstiden.

– Vi hoppas att EU-kommissionen backar från förslaget så att våra existerande designskydd kan fortsätta vara giltiga hela skyddstiden.

”Fritt fram att använda våra lösningar”

Dessutom vill kommissionen införa något som kallas för en reservdelsklausul, vilket skulle vara förödande för Scania, berättar hon. Det innebär att designskydd enligt förordningen inte kommer att gälla för reservdelar.

– Vi investerar mycket pengar i att ta fram fordon som håller hög kvalitet, men blir det här förslaget verklighet blir det fritt fram för reservdelsföretag att använda våra lösningar. Det går emot själva syftet med immaterialrätten, att man får skydd för de investeringar som man har gjort. Nu vill EU-kommissionen göra ett undantag och vi tycker inte det är rättvist.

”Om kopiorna ökar kan det påverka både trafiksäkerheten och hållbarhetsarbetet negativt.”

Annika Ahling berättar vidare att Scania designskyddar alltifrån stötfångare, backspeglar och dörrar till säten och instrumentpaneler. Men EU-kommissionens förslag innebär att vem som helst kommer kunna kopiera Scanias designskyddade reservdelar.

– Det betyder att reservdelsföretag snyltar på vårt varumärke när de säljer kopior. Vi har högt ställda krav på att det vi producerar ska vara hållbart, ha hög kvalitet och att det ska vara tillverkat under bra arbetsförhållanden.

– De kraven har inte reservdelsföretagen. Och om kopiorna ökar kan det påverka både trafiksäkerheten och hållbarhetsarbetet negativt.

Risk för färre jobb i Europa

Hon menar att reservdelsverksamheten är en betydande del av Scanias lönsamhet, och att den kommer påverkas negativt om förslaget blir verklighet.

– Det kommer innebära färre jobb i Europa.

Dessutom är hon kritisk mot att EU-kommissionen i sin konsekvensanalys inte har beaktat den internationella konkurrensen.

– Man har valt att fokusera på Europa, men man har inte tagit hänsyn till att till exempel Kina nu utökar skyddet för reservdelar. Man ska också komma ihåg att det är i Asien som de flesta av alla reservdelskopior tillverkas.

Hon menar att det kan leda till att hela Europas industri delvis kommer att urholkas.

– Mycket av tillverkningen av reservdelar kommer ske i Asien och troligtvis mycket i Kina.

– EU-kommissionens konsekvensanalys beskriver inte hur kunden kommer att gynnas av förslaget och det finns inget som påvisar att reservdelarna kommer att bli billigare. De som kommer tjäna på det här är de asiatiska reservdelsföretagen och det kommer innebära att EU:s ekonomi kommer att urholkas.

Även Volvo ryter ifrån

Även AB Volvo riktar kritik mot förslaget. I en remiss till Justitiedepartementet skriver företaget:

”AB Volvo stödjer inte det föreslagna undantaget för skydd av reservdelar eftersom detta skulle frånta en innovativ industri en rimlig avkastning på gjorda investeringar, hota europeisk konkurrenskraft och arbetstillfällen och motsäga EU:s ansträngningar att bekämpa piratkopiering utan att ge några påtagliga konsumentfördelar”.

Nu är förhoppningen att det inte införs någon reservdelsklausul.

– Men vi förstår att det ser mörkt ut så vi har presenterat ett antal kompromisser. Bland annat skulle vi vilja se en begränsning av skyddstiden till 15 år, på samma sätt som lagstiftningen ser ut i Norden, eller att man inför någon form av tvångslicens, det vill säga att vi som fordonstillverkare är tvungna att ge licens till reservdelsföretagen, men att vi då kompenseras ekonomiskt för det, säger Annika Ahling.

Hon menar att konkurrensen från bland annat kinesiska fordonstillverkare har ökat under de senaste åren. För att kunna möta den ökande kinesiska konkurrensen måste företag som Scania ha samma möjligheter att skydda sina investeringar på motsvarande sätt som till exempel som de kinesiska bolagen har.

– Vi kommer inte kunna investera lika mycket i våra produkter framåt om vi fråntas möjligheten att skydda dem med användbara designskydd.