DEN SVENSKA INDUSTRIN

Debatt: Makthavare slapp de svåra frågorna

Bild: Adam Sundman/TT

Det är välkommet att SVT:s Agenda ägnar ett helt program åt att diskutera vad som kallas den största satsningen i svensk industrihistoria. Men programmet blev en övning där såväl ministrar som företagsledare slapp de svårare frågorna, skriver tre debattörer på SvD Debatt.

Det finns flera problem med de satsningar i norr som görs på Hybrit och de så kallade gröna om ställningen, skriver debattörerna Jan Blomgren, Magnus Henrekson och Christian Sandström på SvD Debatt. De menar att ett antal frågor kring satsningarna fortfarande står obesvarade.

De pekar i sin artikel på vad de menar är ”elefanterna i rummet” när frågorna inte heller ställdes i SVT:s Agenda.

”Vd:arna för SSAB, Northvolt och Holmen fick stå som representanter för näringslivet. Var fanns de norrländska företag som måste lägga ner på grund av att Northvolt drivit upp lönerna till artificiellt höga nivåer genom sin megaetablering?” skriver debattörerna.

De menar att lönsamheten för investeringarna i bland annat vindkraft och industrianläggningar står och faller med att vätgasstålprojekten blir framgångsrika. ”I praktiken handlar det om att sätta tilltro till att en viss ännu kommersiellt obevisad teknologi för att producera fossil­fritt stål kommer att fungera och bli så lönsam att den kan bära alla investeringarna. Projekten ska dessutom i huvudsak genomföras av statliga företag som knappast är kända för att vara duktiga på affärer och som kommer att möta knivskarp konkurrens från resten av världen i form av otaliga tungt subventionerade projekt”, skriver de och avslutar:

”Toppolitiker och företagsledare har gömt sig bakom vaga ordalydelser om att ”vi kan inte vänta” eller att ”den gröna omställningen är nödvändig”. Genom att inte låtsas om problemen och de verkliga kostnaderna för miljön och väljarna har de kunnat plocka enkla poäng, inte minst då varken media eller forskare vågat ifrågasätta ett projekt av sådan magnitud.”

SvD Debatt: ”Makthavarna slapp de svåra frågorna i Agenda”