DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Guiden som kommunledningen inte får missa

En ny guide från Svenskt Näringsliv uppmanar kommuner att fira framgångar med företagsklimatet. Bild: Mostphotos

Bättre företagsklimat är föremål för granskning i en ny guide. Vid sidan av råd och tips berättar framgångsrika kommuner hur de arbetar.

En ny guide från Svenskt Näringsliv stöttar de som jobbar med företagsklimatet i kommunen. Utgångspunkten är hur man sätter förbättringsarbetet i system.

– De som har tagit över som kommunalråd efter senaste valet, och menar allvar med löften att underlätta för företagen, borde lusläsa den här guiden, säger Daniel Andersson, projektledare för lokalt företagsklimat.

Kommuner är inte sällan snabba med att meddela att de ska förbättra företagsklimatet, men många har svårt att hitta effektiva arbetssätt.

– Exemplen är otaliga, där kommunen förbättrar rankingresultatet ett enskilt år, för att därefter falla som en sten flera år i rad. Vårt material underlättar arbetet att nå målen och behålla effekten.

Tidigare guider från Svenskt Näringsliv fokuserar på ledarskap och styrning, myndighetsutövning, upphandling och osund konkurrens. Det nya är att vi tittar närmare på hur företagsklimatet kan förbättras i grunden, förklarar Daniel Andersson.

När vi tittar lite mer i detalj kring hur det går till, så visar det sig att kommunens förutsättningar, nulägesanalyser och förbättringsområden, handlingsplaner och uppföljning är centrala beståndsdelar.

Serviceandan härskar

Guiden gör också klart att framgångsrika kommuner engagerar alla i kommunen, från ledning till handledare. Serviceandan härskar. Kommunens roll är att underlätta för företagen.

– Alla som har med företagen att göra måste involveras. Kommunalråd och kommunchef måste visa att näringslivsfrågor är viktiga, säger Daniel Andersson.

Gemensamt för kommuner som lyckas är också ett metodiskt, långsiktigt arbetssätt.

– Det får inte bli ett tomtebloss. En blixtinsats och sedan ingenting. Ett lyckat förbättringsarbete pågår år efter år.

Dessutom är det viktigt att kommunen visar handlingskraft och uppmärksammar när näringslivet ger beröm.

– Relativt snart märker företagen att det går smidigare att starta och driva företag, på sikt ger det arbetstillfällen och skapar tillväxt, säger Daniel Andersson.

Svenskt Näringsliv: Guiden: Systematiskt förbättringsarbete