DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Framgångarna beror på egna meriter

Annelie Axelsson, Timrås näringslivschef, och Falkenbergs kommundirektör, Lars Fröding, understryker vikten av att skapa en anda bland de kommunanställda att lyssna på traktens företag. Bild: Timrå kommun/Falkenbergs kommun

Tjänstvillig, engagerad, effektiv, kunnig. Så vill företagen att kommunen ska vara. Och alla dessa egenskaper hittar vi hos Timrå och Falkenberg.

Det känns friskt som mentol, att ta del av Timrås och Falkenbergs syn på företagsklimatet. Ett driv att bli bättre, metodiskt arbete, en nära dialog med traktens näringsliv samt nyfikenhet är A och O i satsningen att stärka företagens ställning.

Men ett bra företagsklimat är inte bara en policy, utan en kultur. Via styrning och ledarskap ska alla medarbetare i kommunen bli medvetna om att näringslivet är välfärdsbyggets grundval.

Zoomar man in på Timrå, så märks det att relationen till näringslivet är viktig, inte bara en slogan. Avgörande är att de små företagen växer, de större stannar kvar, och på så sätt säkrar arbetstillfällen och skatteintäkter.

Nu pågår arbetet med en uppdaterad näringslivsstrategi. Till markärenden, etableringsprocesser och serviceinriktad myndighetsutövning adderas mötesplatser och samverkansplattformar.

Viktig signal till näringslivet

En viktig pusselbit för att få strategin att fungera är samtalsmetoden, enligt näringslivschef Annelie Axelsson.

– Vid varje företagsbesök deltar en politiker och någon från näringslivsavdelningen. Det skickar en viktig signal till näringslivet, att vi arbetar tillsammans.

Dessutom får företagen prioritera vad som ska genomföras.

Falkenberg träffar också representanter för näringslivet. Kulmen är en maratoninsats, där kommunen besöker 100 lokala företag på en vecka.

– Då ställs fördjupande frågor som ger ökad förståelse för hur det är att driva företag och vad som ligger bakom svaren i olika undersökningar. Det hjälper oss att identifiera förbättringsåtgärder, säger Madeleine Nemstrand, kommunens näringslivsutvecklare.

För att få servicen att sippra ner i den kommunala organisationen har chefer och medarbetare flera verktyg till sin hjälp.

”Det finns ingen quick fix”

Ett av de viktigaste är kommunens guide för ett företagsklimat i världsklass, där förbättringsområden beskrivs. En digital utbildning för medarbetare riktar in sig på service, bemötande och kommunikation kopplat till myndighetsutövning mot företagen

– Det finns ingen quick fix. Vi har 150 chefer som alla måste leva upp till detta dagligen, så att medarbetarna ser hur deras chefer agerar. Vi kan inte ha en fasad utåt, och göra något annat på insidan, säger kommundirektör Lars Fröding.

Läs mer om Falkenbergs och Timrås utvecklingsarbete i rapporten ”Systematiskt förbättringsarbete”.