DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Domstolsverket förlorar i domstol – regelvidrig upphandling

Bild: Johan Nilsson/TT

Domstolsverket gör sig skyldigt till otillåten direktupphandling, skriver Dagens Juridik.

I december riktade Konkurrensverket kritik mot Domstolsverkets upphandling av en ny domstolsbyggnad i Jönköping eftersom de under tillsynen noterat att Domstolsverket ingått ett samarbete med ett fastighetsbolag avseende projektering och uppföljande utan föregående annonsering.

Därför ansågs Domstolsverket inte ha konkurrensutsatt fullt ut och därmed brutit mot lagen om offentlig upphandling, konstaterar tidningen.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten men har nu fått avslag.

Dagens Juridik: ”Domstolsverket förlorar i domstol – skyldigt till otillåten direktupphandling”