FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Nyckelfaktorn – Så lyckas du med din startup

De flesta startupföretag överlever inte på sikt. Det finns en sak som avgör vilka som håller i längden, skriver Esbri.

Förmodligen har de jobbat på relationerna, visar en ny avhandling av Emma Rui Lu vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ett företag når inte automatiskt framgång med en bra idé och ett trevligt gäng med olika kompetenser. Framför allt handlar det om att bygga en stark gruppidentitet, en känsla av ett ”vi”.

Utan det kommer företaget ha svårt att överleva på sikt. Det menar Emma Rui Lu, vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Det måste finnas någon form av koppling mellan individerna och mellan individerna och teamet, säger Emma Rui Lu till Esbri.

Sedan ger hon en rad tips till den företagare som vill lyckas på sikt.

Esbri: Goda relationer ger framgångsrika startupföretag – så skapar ni bästa klimatet