DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Fortsatt högtryck för företagsaffärer under 2023

Johan Rosenberg, ansvarig för M&A på PwC.

Majoriteten av företagsledare runt om i världen har inga planer på att skjuta upp företagsaffärer under 2023, visar en ny undersökning.

Trots påverkan av bland annat makroekonomiska svängningar, stigande räntor och geopolitiska spänningar, uppger 60 procent av vd:arna att de inte planerar att skjuta på företagstransaktioner under 2023, enligt en undersökning från PwC (till exempel bolagsköp).

– Osäkra tider innebär också möjligheter till att göra riktigt bra företagsaffärer. För de bolag som har en välfylld kassa finns det därför all anledning att agera under 2023. Samtidigt är det viktigare än någonsin med noggranna förberedelser i affärsprocessen, och att väga in omvärldsfaktorer som inflation, valutaeffekter, leverantörskedjor och geopolitik, säger Johan Rosenberg som är ansvarig för M&A på PwC i ett uttalande.

Pressmeddelande: Fortsatt högtryck för företagsaffärer under 2023